Vladyka Peter Rusnák posvätil obnovený mobiliár chrámu v Ihľanoch 

TK KBS, jb, ml; pz | 14. 11. 2023 10:24Foto: Pavol Šatala

Ihľany 14. novembra (TK KBS) V nedeľu 12. novembra navštívil vladyka Peter Rusnák farnosť Ihľany v  popradskom protopresbyteráte, aby vykonal posviacku obnoveného ikonostasu, žertveníka a  zaprestolnej ikony pri príležitosti odpustovej slávnosti sviatku sv. archanjela Michala.Pred dverami chrámu ho privítal starosta obce Ondrej Čopjak a správca farnosti Ján Bočkaj. Po vstupe do chrámu vladyka vykonal obrad posviacky. Počas malého vchodu sa udial obrad ustanovenia Petra Feňáka za archidiakona Prešovskej archieparchie.  V  homílii vladyka vychádzal z  radových čítaní. Pozval veriacich, aby si nechali vyčistiť zrak a nevideli iba svoje potreby, ale hľadeli s  láskou na druhých a  prijímali ich. Ježiš Kristus prišiel, aby nás všetkých zjednotil. Na záver slávnosti, pred myrovaním, miestny správca poďakoval všetkým dobrodincom za veľkú štedrosť pri realizácii obnovy ikonostasu a  ostatného mobiliáru chrámu.   TK KBS informoval Ján Bočkaj 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024