Pápež František školským sestrám: Svedectvo evanjeliovej solidarity

TK KBS, VaticanNews, cz, tc, ml; pz | 13. 11. 2023 16:05Foto: Vatican Media

Vatikán 13. novembra (VaticanNews) Výchova, služba a spiritualita. Na týchto troch cestách sa Školské sestry Márie vydali po stopách svojej zakladateľky, blahoslavenej Terézie od Ježiša Gerhardingerovej, ktorá žila v 18. a 19. storočí a venovala sa najmä mladým ľuďom. Bola učiteľkou, ktorej pedagogika bola považovaná za integrálnu, pretože k intelektuálnemu vyučovaniu pridávala „starostlivosť o ducha a formáciu súcitných, zodpovedných a na Krista zameraných ľudí,“ vysvetlil pápež František počas audiencie s rehoľnými sestrami, ktoré pokračujú v jej diele, prijatými v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Terézia od Ježiša dala život rodine zasvätených žien založenej na Eucharistii, pripomenul pápež, zakorenenej v chudobe a zasvätenej Márii. Bez skutočnej chudoby neexistuje rehoľný život. Chudoba je to, čo chráni zasvätený život. A nie je to len čnosť, nie: je to ochrankyňa. Nezabúdajte na to.Veďte všetkých k jednote v KristoviUplatňujúc svoju charizmu „viesť všetkých k jednote, pre ktorú bol poslaný Kristus,“ sestry „ako ženy vyznávajúce evanjeliové rady“ sú už dlho „priekopníčkami v prijímaní prorockého rozmeru zasväteného života,“ zdôrazňuje pápež a pripomína apoštolskú exhortáciu Vita consecrata, aby zdôraznil, že úplné zasvätenie sa Bohu „predstavuje živú spomienku na Ježišov spôsob bytia a konania ako vteleného Slova pred Otcom a pred jeho bratmi a sestrami.“ Vaše zasvätenie je znakom nielen toho, že ste sa odovzdali Pánovi, ale aj vašej pripravenosti slúžiť všetkým bratom a sestrám v ňom.Svedectvo evanjeliovej solidarity na synodálnej cesteRehoľníčky, ktoré sa v týchto dňoch zišli na generálnej kapitule a uvažujú o tom, ako „byť prorockými svedkami univerzálneho spoločenstva,“ František žiada, aby pokračovali vo svojej ceste tým, že sa stanú súčasťou synodálnej cesty Cirkvi. Povzbudzujem vás, aby ste aj naďalej boli odvážnymi svedkami evanjeliovej solidarity v čase, keď mnohí zažívajú roztrieštenosť a nejednotu. Táto zodpovednosť sa stáva ešte dôležitejšou vo svetle synodálnej cesty, ktorú podstupuje celá Cirkev.Dôležitosť počúvaniaNa záver pápež zasväteným ženám zdôraznil, že generálna kapitula „je priaznivým časom na pozornejšie načúvanie Duchu Svätému“ a na vzájomné počúvanie. Vždy radi rozprávame, my všetci.  Ale je také ťažké naučiť sa počúvať. Boh k nám hovorí prostredníctvom iných. Musíme počúvať druhých a nie, kým ten druhý hovorí, myslieť na to: ,Čo mu odpoviem?' Nie. Počúvať, porozumieť: a potom, ak mám chuť odpovedať, odpovedať. Pápež František tiež zdôraznil, že počúvanie, Boha a druhých, je cnosťou, ktorá musí rásť v komunitách a v zasvätenom živote všeobecne, aby sa „zlepšili putá spoločenstva“ medzi rehoľníčkami „a ako údmi Kristovho tela.“Tiziana Campisi - Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024