Pripomíname si výročie narodenia kresťanského teológia sv. Augustína

TK KBS, mlich, ml; kj | 13. 11. 2023 13:35Bratislava 13. novembra (TK KBS) Pripomíname si výročie narodenia kresťanského teológia svätého Augustína. Pri tejto príležitosti si pripominieme textom prof. Miloša Lichnera, znalca svätého Augustína.Augustín Aurelius sa narodil 13. novembra 354 v Thagaste (Souk-Ahras v dnešnom Alžírsku) v rímskej provincii Numídia za vlády cisára Constantia II. Po skončení štúdií pôsobil ako učiteľ rétoriky. Filozofické premýšľanie ho priviedlo do sekty Maniho, kde bol asi desať rokov. Okolo roku 383 opustil sektu a pridal sa k filozofom skepticizmu. Počas svojho pôsobenia v Miláne ako profesor rétoriky na cisárskom dvore prežil pod vplyvom kázní biskupa Ambróza vnútorné obrátenie a v roku 387 prijal krst. Po smrti svojej matky Moniky a po návrate do Thagaste začal v spoločenstve priateľov viesť rehoľný život. V roku 391, počas cesty do Hippo Regius, ho veriaci prinútili prijať kňazskú vysviacku a v roku 395 sa stal pomocným a rok nato sídelným biskupom v tomto meste. Hlavným dôvodom prečo prijal túto voľbu bolo zrejme jeho chápanie zásahov Božej prozreteľnosti do života človeka. Kardinál Pelegrino, ktorý komentuje túto udalosť dodáva, že takto mal kňaz istotu, že jeho povolanie nemá nádych čiste osobných pohnútok pre kňazskú službu, pretože bol vyvolený ľudom. Popri aktívnom pastoračnom pôsobení sa venoval písaniu a kázaniu. Napísal desiatky kníh, stovky kázní a listov. Zomrel 28. augusta 430 v Hippo Regius, v treťom mesiaci obliehania mesta Vandalmi.Augustínovo myslenie v mnohom ovplyvnilo myslenie súčasnej Európy. Už viac rokov sa venujem vedeckému skúmaniu jeho diela, podarilo sa mi postupom času objaviť veľké množstvo oslovujúcich duchovných myšlienok. Asi pred 4 rokmi som sa rozhodol „vyjsť z kamennej univerzity“ do sveta sociálnych sietí a sprostredkovať vybrané myšlienky širokému publiku formou ranných statusov „na duchovné občerstvenie“ spojených s priliehavou fotografiou. Prekvapivý a rastúci záujem ľudí ma inšpiroval k myšlienke ponúknuť niekoľko z týchto myšlienok formou knihy. Už niekoľko rokov spolupracujem s vynikajúcou fotografkou Mgr. Barborkou Likavskou, tak sme sa rozhodli spojiť texty s meditatívnymi fotografiami prírody. Som vďačný, že pán Daniel Hevier láskavo prijal ponuku napísal úvodné slovo do tejto publikácie. Verím, že kniha si nájde svoju čitateľskú obec a splní svoj zámer. Názov knihy sme prevzali z Augustínovej homílie a odzrkadľuje jeho životný postoj.Spracoval Miloš Lichner
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024