Za dar patróna diecézy i katedrály ďakovali Bohu aj v Spišskej Kapitule

TK KBS, sd, ml; pz | 13. 11. 2023 13:10Foto: Milan Motýľ

Spišská Kapitula 13. novembra (TK KBS) Svätý Martin je už po stáročia patrónom katedrály v Spišskej Kapitule a tiež aj Spišskej diecézy. Deň liturgickej spomienky tohto svätca je preto veľkým sviatkom v Spišskej Kapitule i v celej diecéze. Keď 11. november pripadne na iný deň ako na nedeľu, je dlhoročnou tradíciou sláviť vonkajšiu slávnosť titulu katedrály v najbližšiu nedeľu, aby sa na oslavách mohlo zúčastniť čo najviac Božieho ľudu.Nakoľko v tomto roku pripadla odpustová slávnosť sv. Martina na sobotu, v nedeľu 12. novembra 2023 sa opäť zhromaždili mnohí veriaci Spišskej diecézy vo svojej katedrále na Spiši, aby spolu s biskupmi, kňazmi, diakonmi i zasvätenými ďakovali Bohu za dar svojho nebeského patróna. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup. Koncelebrovali pomocný biskup Mons. Ján Kuboš, emeritný pomocný biskup Andrej Imrich, farár miestnej farnosti Valentín Kokoruďa, riaditeľ biskupského úradu Dušan Škrabek a vyše dvadsať kňazov z diecézy. Hudobne liturgiu doprevádzal spišskokapitulský spevácky zbor pod vedením Petra Jurečka.Biskup František sa v homílii zameral na tri dôležité postoje zo života svätého Martina. V prvom rade poukázal na prvenstvo služby, ktorou sa tento svätec vyznačoval. Svoju pozíciu  nevnímal panovačne a nechcel ju dokazovať mocou. Prezentoval sa ako ten, ktorý podľa vzoru Ježiša Krista hľadal v prvom rade spôsob, ako slúžiť. Toto sa potom v jeho živote prakticky premietlo do druhého postoja, ktorým je nezištnosť služby. Martin nevyhľadával na službu tých, ktorí by mu to mohli vrátiť. Práve opačne, tých, ktorí sa nemajú čím odvďačiť. Tretím postojom sv. Martina, ku ktorému vyzval spišský biskup František je evanjeliové všímanie si maličkých. To nie sú iba tí malí vzrastom či vekom, ale práve tí, ktorí sú z nejakého dôvodu vyčlenení a mnohí ich odsúvajú.

Zdroj: Spišská diecézaV závere slávnosti biskup František vysvetlil aj prítomnosť symbolu husi, ktorá pri príležitosti tejto slávnosti už tradične dotvára výzdobu interiéru katedrály. Podľa legendy zo života sv. Martina to boli práve husi, medzi ktoré sa svätec schoval, keď ho chceli urobiť biskupom. Tie ho však prezradili svojim gagotom a tak nakoniec prijal službu biskupa. Biskup František na základe tohto príbehu vyzval všetkých prítomných, aby nemlčali o dobre, ktoré sa medzi nami deje. Tak totiž môžeme dať priestor mnohým dobrým veciam v našich spoločenstvách, ktoré by bez nášho poukázania ostali skryté a nevyužité.  Zdroj: Spišská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024