Združenie molodŷ.Rusynŷ pokračuje v organizovaní rôznych podujatí

TK KBS, aza, ml; kj | 13. 11. 2023 12:15Foto: OZ molodŷ.Rusynŷ

Košice 13. novembra (TK KBS) Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ pokračuje v organizovaní duchovno-vzdelávacích podujatí na internátoch Jedlíkova v Košiciach, ktoré v rámci projektu Cer´kov z molodŷma organizuje už siedmy rok.Na prvé podujatie, ktoré sa konalo 11. novembra, prišiel Igor Pančak z Obščestva sv. Joanna Krestiteľa (OSJK). Slúžil cirkevnoslovanskú liturgiu s rusínskymi časťami a čítaniami. Po liturgii nasledovala krátka prednáška na tému symboliky liturgických farieb, kde Igor Pančak priblížil zaujímavosti o rozdieloch liturgických farieb vo východnej a západnej tradícii i o rôznych špecifikách v rámci samotnej východnej cirkvi, keďže každá môže do určitej miery definovať svoje liturgické farby. Špecifikom cirkvi vychádzajúcej z Mukačevskej eparchie je napríklad používanie čiernej farby, pričom Prešovská eparchia už niekoľko rokov namiesto čiernej používa bordovú farbu.Druhé podujatie sa konalo 7. novembra. Cirkevnoslovanskú liturgiu s rusínskymi čítaniami slúžili jeromonach Jordan Ján Burda SJ a Martin Mráz. Témou prednášky bol život a smrť rusínskeho biskupa pochádzajúceho z Podkarpatia, bl. hieromučeníka Teodora Romžu, ktorý skrz ikonu s jeho relikviou bol doslova prítomný medzi účastníkmi.„Dozvedeli sme sa o krátkom, no veľmi naplnenom živote tohto mukačevského biskupa, ktorého sa komunistický režim tak obával, že ho dal doslova zlikvidovať. Biskup T. Romža zomrel mučeníckou smrťou v noci z 31.10. na 1.11.1947 v nemocnici v Užhorode, keď po prvotnom neúspešnom atentáte nakoniec podľahol jedu, ktorý mu podala tajná agentka prezlečená za ošetrujúcu sestru. Taktiež nám o. Martin vysvetlil jednotlivé časti jeho ikony i celý proces objavenia jeho tela vo vyrabovaných kryptách užhorodského chrámu v 90-tych rokoch a následnej beatifikácii," uviedla Anna Zamutovská.Do konca semestra sú v rámci projektu, ktorý je tiež podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, pripravené ďalšie dve liturgie – 20. novembra 2023 s Martinom Tkačinom a Jordanom a 4. decembra 2023 s Jaroslavom Lajčiakom, kde bude možnosť aj predvianočnej svätej spovede. Bližšie informácie je možné nájsť na sociálnych sieťach a na nástenke pri Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulilici v Košiciach. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024