Slávnosť na Spiši bola spojená aj s pamätným dňom biskupa Vojtaššáka

TK KBS, sd, ml; pz | 13. 11. 2023 10:55Foto: Ľubomír Krett

Spišská Kapitula 13. novembra (TK KBS) V deň liturgickej slávnosti sv. Martina z Tours sa v spišskej katedrále zasvätenej práve tomuto svätcovi zišli biskupi, kňazi, zasvätení a Boží ľud z mnohých častí Spišskej diecézy, aby oslávili patróna katedrálneho chrámu a diecézy. Zároveň bol tento deň aj pamätným dňom Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka pri príležitosti výročia jeho narodenia, ktoré si pripomíname dňa 14. novembra.Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský biskup Mons. František Trstenský. Koncelebrovali pomocný biskup Mons. Ján Kuboš, emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, postulátor Kauzy blahorečenia Božieho sluhu Peter Jurčaga, farár farnosti Zákamenné Cyril Hamrák a vyše tridsať kňazov pôsobiacich v rôznych službách a úradoch v diecéze. Slávnosť spevom doprevádzal zbor učiteľov a študentov hudby a cirkevnej hudby pod vedením prof. Amantia Akimjaka.V úvode slávnosti biskup František všetkých srdečne pozdravil a vyjadril svoju radosť, že môže prvýkrát ako diecézny biskup Spišskej diecézy sláviť odpustovú slávnosť v katedrále a zároveň pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka, ktorého slávenie zaviedol blahej pamäti Mons. Štefan Sečka.Homíliu zameral biskup Trstenský najmä na postavu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a poukázal, že taká veľká osobnosť mohla vyrásť v svojom čase aj preto, pretože mala k svojmu rastu vytvorené podmienky v rodine a v prostredí svojho ľudského a duchovného formovania. Vyzdvihol tri postoje, ku ktorým bol biskup Ján vedený a vychovávaný vďaka svojmu prostrediu. Boli to prirodzená zbožnosť, pracovitosť a láska k ľuďom. V závere homílie vyzval veriacich, aby sa o vytváranie takéhoto prostredia usilovali vo svojich rodinách a spoločenstvách, v ktorých žijú.

Zdroj: Spišská diecézaNa záver slávnosti poďakoval biskup Trstenský všetkým účastníkom, najmä veriacim zo Zákamenného, ktorí prišli na troch autobusoch spolu so svojim duchovným otcom, za ich účasť na slávnosti a za ich nadšenie. Poďakoval tiež Rádiu LUMEN za možnosť priameho prenosu a pozdravil aj všetkých poslucháčov, ktorí sa vďaka tomu mohli spojiť s veriacimi prítomnými v katedrále. Napokon vyjadril svoje presvedčenie, že Kauza blahorečenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude postupne napredovať a aj vďaka práci postulátora Petra Jurčagu sa raz dočkáme blahorečenia tohto veľkého spišského biskupa.Po modlitbe za blahorečenie biskupa Jána sa slávnosť skončila, pričom veriaci mali možnosť navštíviť miesto v krypte katedrály, kde sa nachádzajú telesné pozostatky Božieho sluhu.Zdroj: Spišská diecéza 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024