Spišský diecézny biskup predstavil kňazom pastoračný plán diecézy

TK KBS, sd, ml; pz | 13. 11. 2023 10:37Foto: Archív Spišskej diecézy

Spišská Kapitula 13. novembra (TK KBS) Druhý novembrový týždeň sa v Spišskej diecéze konali kňazské rekolekcie – spoločné duchovno-formačné stretnutia kňazov diecézy s biskupom. Počas piatich dní sa konali stretnutia na rôznych piatich miestach, podľa zoskupenia tzv. veľkých dekanátov.Kňazi Oravských dekanátov sa zišli vo Vitanovej, kňazi Liptovských v Bobrovci. Kňazov Podtatranských dekanátov hostila farnosť Poprad. Kňazi Dolnospišských dekanátov putovali do Jablonova – filiálky farnosti Spišská Kapitula a v posledný deň rekolekcií sa kňazi Hornospišských dekanátov stretli v Novej Ľubovni.Program stretnutí sa vždy začínal svätou omšou, ktorú celebroval spišský biskup Mons. František Trstenský a zároveň sa prítomným prihovoril aj v homílii.Druhá časť programu sa začínala Modlitbou predpoludním z Liturgie hodín. Po nej mal prednášku diecézny biskup František, pričom sa zameral na pastoračný plán Spišskej diecézy pre rok 2023/2024. Témou bude „Ježišova cesta do Emauz“, začne sa Prvou adventnou nedeľou a bude pokračovať v troch etapách až do leta 2024.V prvej etape, ktorá bude trvať po 3. nedeľu v období cez rok, čo je Nedeľa Božieho slova, sa zameriame pastoračne na počúvanie a prijatie. Symbolom tejto etapy bude svieca. Druhá etapa začne Nedeľou Božieho slova a potrvá až do Veľkej noci. Náplňou bude sústredenie sa na prvenstvo Božieho slova, pričom symbolicky budeme mať pred sebou knihu Biblie.Záverečná etapa ponúknutého pastoračného plánu bude trvať od Veľkej noci do konca mesiaca jún. V tomto období uprieme pohľad najmä na centralitu Eucharistie, pričom ako symbol tejto etapy bude kríž. V závere rekolekčných stretnutí bol priestor na diskusiu, aktuality z diecéznej kúrie a rôzne stretnutia.Text celej rekolekčnej prednášky Mons. Františka TrstenskéhoTK KBS informovala Spišská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024