Na Slovensku sa začal Týždeň modlitieb za dominikánske povolania

TK KBS, mdr, ml; pz | 13. 11. 2023 10:21Bratislava 13. novembra (TK KBS) V pondelok 13. novembra 2023 sa začal Týždeň modlitieb za dominikánske povolania. Zapájajú sa do neho všetky vetvy dominikánskej rodiny na Slovensku už od roku 2018.„Už pravidelne každý rok po sviatku Všetkých dominikánskych svätých (7. novembra) slávime Týždeň modlitieb za dominikánske povolania, kedy sa spoločne modlíme za každú jednu vetvu našej rôznorodej dominikánskej rodiny. Nie je azda prekvapením, že tento rok bude naším sprievodcom sám svätý Tomáš Akvinský, ktorý nám na viacerých miestach pripomína, že každá jedna modlitba za iných ľudí je prejavom našej lásky k nim. Čím je človek bližšie pri Bohu, čím viac miluje, tým viac je jeho modlitba účinná.1 ,Kto teda rastie vo svojom priateľstve s Bohom, ten skrze svoju modlitbu pomáha rásť aj iným. Modlitbou za iných sa pritom nielen vzájomne pozdvihujeme, ťaháme k Bohu, ale dláždime ňou aj cestu milosti pre tých, ktorí sa ešte nevydali na púť priateľstva s Pánom 2‘,“ píše k týždňu brat Alan Dely OP.„Naša modlitba za iných tak upevňuje cesty tých, ktorí už Bohu povedali svoje ,áno‘, ale stavia aj mosty pre tých, od ktorých Pán ich ,áno‘ ešte len očakáva. Toto je moc, ktorú Boh prepožičal úprimnej modlitbe človeka. Týždeň modlitieb za dominikánske povolania je tak týždňom budovania ciest a mostov milostí pre všetkých členov dominikánskej rodiny: zasvätených alebo laikov, mladých či starých, pre členov nových, no aj tých budúcich. Naša modlitba totiž nie je spútaná časom, ale siaha až k horizontom budúcnosti,“ uvádza br. Dely.Viac o týždni modlitieb je na internetovej stránke dominkáni.sk alebo dominikánky.sk._

[1]Porov. Suma teologická II-II, q. 83, a. 11, cor.

[2]Porov. Komentár na 1 Tim, c. 2, l. 1.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024