Svetový teologický kongres v Leuven bol aj so slovenským zastúpením

TK KBS, ak, ml; kj | 10. 11. 2023 13:05Foto: Archív Pavla Hraboveckého

Leuven 10. novembra (TK KBS) V dňoch 8. – 11. novembra 2023 sa na pôde Teologickej fakulty KU Leuven stretli teológovia z celého sveta na 14. ročníku konferencie Leuven Encounters in Systematic Theology s podtitulom 60 rokov po Druhom vatikánskom koncile. Účastníci pochádzali zo všetkých kontinentov, čo dáva tomuto podujatiu nielen medzinárodný, ale skutočný svetový charakter. V hlavnom programe vystúpilo 11 prednášajúcich a v jednotlivých sekciách prezentovalo svoje príspevky ďalších 102 účastníkov. Na tejto významnej konferencii malo zastúpenie aj Slovensko. Na tému Recepcia Lumen Gentium na Slovensku predniesol príspevok Dr. Pavol Hrabovecký, pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach a kňaz Košickej arcidiecézy. V príspevku predstavil dôraz, ktorý kladie koncilová konštitúcia Lumen Gentium na ontologickú prioritu Božieho ľudu pred rozdelením Cirkvi na hierarchiu a laikov, a analyzoval uplatnenie tohto koncilového princípu v slovenskom prostredí. Veľkým obohatením bola diskusia, nakoľko bolo možné konfrontovať pohľady na túto problematiku s teológmi z rozličných krajín sveta.TK KBS informoval Andrej Krivda
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024