Karel Orlita je novým prezidentom Medzinárodnej asociácie exorcistov

TK KBS, cirk, ml; pz | 10. 11. 2023 10:05Foto: Cirkev.cz

Rím 10. novembra (TK KBS) Novým prezidentom Medzinárodnej asociácie exorcistov (IEA) sa stal Mons. Karel Orlita. Bol zvolený na 14. medzinárodnom kongrese IEA, ktorý sa konal v Sacrofane pri Ríme. Na kongrese sa zúčastnilo 203 kňazov exorcistov zo všetkých kontinentov a približne 100 pomocných exorcistov.Na podujatí sa zúčastnil aj brniansky kňaz Mons. Karel Orlita, ktorý nahradil P. Francesca Bamonteho. Ten ukončil svoje druhé a posledné funkčné obdobie a bol vymenovaný za viceprezidenta.Karel Orlita sa narodil v roku 1970 v Ostrave, kňazskú vysviacku prijal 26. júna 1999 v Katedrále svätého Petra a Pavla v Brne, v rokoch 2001 až 2003 študoval kánonické právo na Lateránskej univerzite a od júla 2005 je súdnym vikárom Diecézneho cirkevného súdu.Je členom Kňazskej rady, kolégia poradcov a biskupského delegáta pre zasvätené panny a predsedom Akadémie kánonického práva v Brnenskej diecéze. Je tiež administrátorom rímskej fázy kanonizačného konania P. Václava Drboly a P. Jana Buly. V októbri 2008 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za kaplána Jeho Svätosti.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024