Svätý Otec: Ježišovu krajinu sužuje hrozné utrpenie, modlime sa za pokoj

TK KBS, VaticanNews, sc, ml; pz | 10. 11. 2023 09:43Foto: Vatican Media

Vatikán 10. novembra (VaticanNews) Pápež František prijal účastníkov Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme a hovoril o vojne vo Svätej zemi. „Zahynulo toľko nevinných ľudí... Sme svedkami tragédie na miestach, kde žil Pán, kde nás učil milovať a odpúšťať.“ Pápež vyzval členov rádu, aby sa formovali a formovali „k univerzálnej a inkluzívnej láske.“Pápežove myšlienky počas štvrtkovej audiencie patrili Svätej zemi zmietanej násilím a konfliktom, ktorý si už vyžiadal tisíce obetí. „Sme smutnými svedkami tragédie, ktorá sa odohráva práve na miestach, kde žil Pán, kde nás svojou ľudskosťou učil milovať, odpúšťať a konať dobro všetkým. A namiesto toho sú tieto miesta zmietané nesmiernym utrpením, ktoré postihuje predovšetkým toľko nevinných ľudí, toľko nevinných ľudí zomrelo.“Pápež František vyjadril svoju ľútosť nad situáciou vo Svätej zemi počas audiencie, ktorú poskytol účastníkom Konzulátu Rytierov Božieho hrobu v Jeruzaleme. „Som duchovne spojený s vami, ktorí prežívate toto stretnutie, zdieľate veľký smútok matky Cirkvi Jeruzalema a prosíte o dar pokoja.“Duchovná a organizačná formáciaPríhovor pápeža Františka sa potom zameral na tému konzistória, na formáciu: pre tých, ktorí sa usilujú vstúpiť do rádu; na nepretržitú formáciu pre tých, ktorí sa už podieľajú na jeho živote a poslaní; na formáciu pre tých, ktorí zastávajú zodpovedné pozície z duchovného hľadiska, vedomí si vysokého morálneho záväzku prijatého pri oltári; a na formáciu týkajúcu sa organizácie činností a riadenia zdrojov, aby bolo možné trvalo a primerane reagovať na potreby Svätej zeme.Symbol krížaŠtyri pokyny, ktoré dal pápež (počiatočná a trvalá, praktická a duchovná formácia), sú symbolizované štyrmi čiarami znázornenými v znaku kríža, ktorý sa zreteľne objavuje na habite členov rádu. Horizontálne rameno kríža podľa neho pripomína záväzok zabezpečiť, aby oddanosť ukrižovanému a zmŕtvychvstalému Kristovi zahŕňala celý život a robila človeka blízkym v láske ku každému bratovi a sestre, zatiaľ čo vertikálne rameno pripomína neodmysliteľnú komplementárnosť na ceste medzi životom modlitby a služby bratom a sestrám, pozorným, zručným, dobre zakoreneným v realite, zameraným na celkové dobro človeka.Záväzok voči tým, ktorí to potrebujúV tomto zmysle František pripomína Stanovy, ktoré predstavujú hlavnú cestu, po ktorej sa má laický rád pohybovať, a povzbudzuje ho, aby združoval mužov a ženy, ktorí sú odhodlaní plnšie sa podieľať na živote Cirkvi, počnúc Matkou Cirkvou v Jeruzaleme, a otvárať sa celému svetu.„S týmto univerzálnym pohľadom ste povolaní byť rádom, ktorý je silný vo svojej vlastnej identite a zúčastňuje sa na tajomstve lásky tým najkrajším spôsobom, otvorený a prístupný, pripravený prijať tie služby, ktoré Pán vyžaduje cez potreby našich bratov a sestier: od výchovy detí v školách až po konkrétnu solidaritu s najkrehkejšími kategóriami, ako sú starí ľudia, chorí, utečenci,“ povedal pápež František.Charita praktizovaná s inteligenciou a predstavivosťouFormujte a formujte sa pre univerzálnu a inkluzívnu charitu, povedal ďalej pápež. S týmto zámerom je podľa neho potrebné študovať dejiny rádu a v kontexte počúvania a modlitby sa venovať získavaniu zručností, aby bolo možné reagovať na potreby blížnych. „Toto je veľká služba, ktorú môžete poskytnúť Cirkvi a dnešnému svetu,“ zdôraznil pápež. „V každej dobe, aj v tej našej poznačenej technokratickou paradigmou, je veľká potreba ľudí, ktorí praktizujú lásku s inteligenciou a predstavivosťou.“Salvatore Cernuzio - Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024