Na Malte bude plenárne zasadanie Rady biskupských konferencií Európy

TK KBS, ccee, ms, ml; pz | 10. 11. 2023 08:07Malta 10. novembra (TK KBS) Ďalšie plenárne zasadanie Rady biskupských konferencií Európy (CCEE) sa bude konať vo Vallette (Malta) od 27. do 30. novembra 2023 pod názvom „Nové kroky pre synodálnu Cirkev v Európe“.Generálny sekretár synody kardinál Mario Grech predstaví prácu 16. riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov „Za synodálnu cirkev. Spoločenstvo, spoluúčasť, misia“ a ponúkne náčrt prípravných prác na druhú časť synody, ktorá sa bude konať v októbri 2024. Kardinál Jean-Claude Hollerich, luxemburský arcibiskup, podpredseda CCEE a generálny spravodajca synody, vystúpi s príhovorom o vzťahu medzi nadnárodnými štruktúrami a synodalitou z hľadiska nového misijného rozmachu Cirkvi v Európe.Kardinál Grzegorz Ryś, arcibiskup Łódźe, bude informovať o ceste, ktorou doteraz prešla pracovná skupina pre revíziu Ekumenickej charty, spoločného dokumentu o spolupráci medzi kresťanskými cirkvami na európskom kontinente, ktorý v roku 2001 podpísali CCEE a CEC (Konferencia európskych cirkví) a ktorý v roku 2021 oslávil svoje 20. výročie.Plenárne zhromaždenie sa uskutoční v Grand Hoteli Excelsior. Novinári, ktorí chcú sledovať priebeh plenárneho zasadnutia, sa musia zaregistrovať najneskôr do 20. novembra 2023 na accreditation.media@ccee.eu. V hoteli bude k dispozícii tlačová miestnosť pre akreditovaných novinárov, ktorí chcú sledovať priebeh rokovania.Radu biskupských konferencií Európy (CCEE) tvorí tridsaťdeväť členov, tridsaťtri z nich sú národné biskupské konferencie a ďalší sú arcibiskupi Luxemburska, Monackého kniežatstva, maronitského arcibiskupa Cypru a biskupi Kišiňova (Moldavsko), Mukačevskej eparchie a apoštolskej administratúry Estónska. Spoločne zastupujú Katolícku cirkev v najmenej štyridsiatich piatich krajinách európskeho kontinentu. Predsedom CCEE je Mons. Gintaras Grušas, arcibiskup Vilniusu.Zdroj: CCEE Preložila: Mária Spišiaková 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024