Pápež František: Násilie páchané na ženách treba odstrániť od koreňov

TK KBS, VaticanNews, po, mh; ml | 09. 11. 2023 12:21Foto: Vatican Media

Vatikán 9. novembra (VaticanNews) Svätý Otec František posolstvom podporil taliansku národnú kampaň proti všetkým formám násilia. V posolstve vo štvrtok 9. novembra upozornil na skutočnosť, že „správanie sa k ženám vo všetkých jeho rozmeroch odhaľuje stupeň našej ľudskosti.“„Je to jedovatá burina, ktorá trápi našu spoločnosť a ktorú treba vyničiť od koreňov.“ Takto definuje pápež František násilie páchané na ženách v posolstve adresovanom organizátorom iniciatívy Dlhá vlna proti násiliu mužov na ženách, ktorými sú Radio1Rai & Cadmi D.I.Re. Rímsky biskup naliehavo vyzýva, aby sa „vytrhli kultúrne a mentálne korene“, ktoré rastú „v pôde predsudkov, vlastníctva, nespravodlivosti.“Svätý Otec vyzýva, aby sme „nezostali ľahostajní,“ ale naliehavo konali, a to „na všetkých úrovniach, odhodlane, a s odvahou.“ „Z toho, ako zaobchádzame so ženou, sa odhaľuje stupeň našej ľudskosti,“ píše pápež a vyjadruje blízkosť mnohým „týraným, zneužívaným, zotročeným ženám,“ ktoré sú „obete arogancie tých, ktorí si myslia, že môžu disponovať ich telom a životom", a ktoré sú nútené poddať sa chamtivosti mužov.“Ako ďalej poznamenáva pápež „na príliš mnohých miestach a v príliš mnohých situáciách sú ženy odsúvané do úzadia,“ považované za „menejcenné,“ či dokonca za predmety, majetok. Keď sa „osoba zredukuje na vec, prestáva sa vnímať jej dôstojnosť,“ upozorňuje sa v posolstve.Je potrebná výchova k úcteSvätý Otec zdôrazňuje dvojznačnú úlohu masmédií, ktoré na jednej strane uprednostňujú podporu žien, ale na druhej strane „vysielajú hedonizmus a konzumizmus:“ mužské i ženské modely sa podriaďujú kritériám úspechu, sebapresadzovania, súťaženia, moci, v snahe „priťahovať iných a dominovať nad nimi.“Avšak pápež potvrdzuje, že „Pán nás chce slobodných a v plnej dôstojnosti,“ preto je potrebné „výchovné pôsobenie, ktoré počnúc rodinou kladie do centra človeka s jeho dôstojnosťou“ a uprednostňuje „spravodlivé a vyvážené vzťahy založené na vzájomnej úcte a uznaní.“Článok VN Paola Ondarzu spracovala Miroslava Holubíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024