V obci Osikov požehnajú cez víkend pamätník a hrob pre potratené deti

TK KBS, jkv, ml; kj | 09. 11. 2023 10:20Osikov 9. novembra (TK KBS) Obec Osikov je druhá v bardejovskom okrese, kde bol vytvorený spoločný hrob pre deti, ktoré zomreli pred narodením. V roku 2020 taký hrob vznikol v obci Kobyly. Pamätník a hrob pre potratené deti na osikovskom cintoríne odhalia a požehnajú v nedeľu 12. novembra 2023. Program sa začne svätou omšou vo farskom Kostole sv. Michala archanjela v Osikove o 10:30, ktorú bude celebrovať Dušan Škurla. Po nej sa zhromaždenie presunie na obecný cintorín, kde slávnosť vyvrcholí požehnaním diela a uvedením do prevádzky. V Osikove vznikol hrob pre potratené deti na revitalizovanom cintoríne a bol jemne zasadený do celkovej architektúry. Projekt pozostáva z dvoch častí – na kamennom bloku sa nachádza umelecké dielo Martina Hudačka Pomník nenarodeným deťom. Hrob sa nachádza po jeho pravej strane.  Pamätník a hrob pre potratené deti zriadila obec Osikov na vlastné náklady a bude aj jeho správcom. Ideovo sa na realizácii podieľali rímskokatolícka farnosť Osikov a Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze. Architektonické riešenie cintorína vrátane parcely pre potratené deti vytvoril stavebný inžinier a architekt Pavol Opett . Dizajn jednotlivých prvkov pamätník a hrobu pripravoval Patrik Kolbasa.„Teším sa, že vízia takého hrobu získala podporu obecného zastupiteľstva. Realizáciou tohto hrobu poslúžime všetkým našim občanom, nenarodeným deťom aj rodičom, ktorí sa chcú úctivo rozlúčiť so svojimi predčasne zomrelými deťmi,“ uviedol starosta obce Jozef Kvokačka. Miestny duchovný Pavol Štefúrik vyjadril presvedčenie, že „vznik tohto vzácneho miesta napomôže k všeobecnému scitliveniu našich občanov pre hodnotu ľudského života od počatia. Katolícke pohrebné obrady v plnej miere počítajú aj s možnosťou pohrebu dieťaťa, ktoré zomrelo pred narodením.“Snímka: Ilustračná
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024