Vladyka Cyril Vasiľ: Každý deň ďakujme Bohu, že môžeme kráčať s ním

TK KBS, ts ke, mb, ml; pz | 09. 11. 2023 08:10Foto: www.bazilikaredemptoristi.sk

Košice 9. novembra (TK KBS/TS KE) V michalovskej Bazilike minor slávili prvú novembrovú sobotu fatimskú sobotu. Duchovný program, ktorý mal na starosti protopresbyterát Spišská Nová Ves, sa začal modlitbou svätého ruženca.Nasledoval tretí čas a katechéza, v ktorej správca farnosti Prakovce Adam Mackovjak poukázal na Cirkev ako spoločenstvo. Vyvrcholením fatimskej soboty bola archijerejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ SJ. V homílii vyzdvihol tému vďačnosti, konkrétne koľko a začo máme ďakovať. Každý deň by mal veriaci človek ďakovať Bohu, že sa ho dožil a môže kráčať za ním, uviedol.Po zaámbonnej modlitbe nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba k blahoslavenému mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. Na záver vladyka pripomenul, že práve na tento deň pripadá výročie beatifikácie prvých gréckokatolíckych blahoslavených mučeníkov – otca Metoda Dominika Trčku CSsR a vladyku Pavla Petra Gojdiča OSBM. Celú slávnosť svojím spevom skrášlil Zbor sv. Jozefa pod vedením MUDr. Márie Gofusovej.Zdroj: TS KE Marek Bogdáň
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024