Slovenskí vojaci sa modlili za spásu duší zosnulých z misie na Cypre

TK KBS, ord, ml; kj | 08. 11. 2023 09:25Foto: Archív Ordinariátu OS a OZ SR

Cyprus 8. novembra (TK KBS) Tak ako na mnohých miestach Slovenska sa ľudia modlia za zosnulých v čase od 1. do 8. novembra, tak aj v misii UNFICYP na Cypre sa modlia slovenskí vojaci spolu so svojím vojenským kaplánom za spásu duší zosnulých z tejto misie (Miroslav Hruška + 8. 6. 2004 a Alexander Šimkovič + 5. 10. 2008), ako aj za zosnulých z vlastných rodín.Vojenský kaplán Slavko Ganaj postupne navštívil všetky pozície, na ktorých sa v tejto mierovej misii nachádzajú slovenskí vojaci v sektore 4, aby sa spolu s nimi modlil za zosnulých.Ide o Kemp generála Štefánika (CGS) vo Famaguste, kde sídli velenie slovenskej misie (samotná veliteľka kontingentu podplukovníčka Gargalíková sa čítaním Božieho slova aktívne zapojila do zádušnej bohoslužby na Pamiatku zosnulých 2. novembra 2023). Ďalej navštívil Kemp Tatra v hlavnom meste v Nikózii, kde sa nachádza jednotka slovenských ženistov, a Kemp Pribina so stredne veľkou jednotkou v mestečku Athienou v takzvanej „nárazníkovej“ zóne rozdeľujúcej gréckych Cypriotov od tureckých Cypriotov.Nechýbali návštevy ďalších dvoch stanovišť tzv. CP-10 a bipolárne mestečko Pyla, kde žijú spolu rozdelení Cyperčania; ako aj pozorovacie miesto v tzv. „meste duchov“ – Varosha, v ktorom desaťročia chátrajú všetky budovy po násilnom vysťahovaní miestnych obyvateľov po vypuknutí občianskej vojny a napokon aj vysunuté miesto patrolovacej stanice PB-91, kde sa nachádza najmenšia jednotka slovenských vojakov, najviac oddelených od ostatného kontingentu.„Veľkým duchovným zážitkom bolo navštívenie starobylého gréckeho chrámu svätej Maríny pri CP-10 v nedeľu 5. novembra 2023, od ktorého majú kľúče práve slovenskí vojaci, kde kaplán slúžil svätú omšu a spolu s vojakmi tejto základne vykonal aj zádušnú pobožnosť,“ uvádza Ordinariát Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR.Zdroj: Ordinariát OZ a OS SR
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024