Bohoslovci seminára v Spišskej Kapitule boli opäť darovať krv v Levoči

TK KBS, ks, ml; pz | 08. 11. 2023 08:20Foto: ks.kapitula.sk

Spišská Kapitula/Levoča 8. novembra (TK KBS) Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli spolu s rektorom v utorok 7. novembra 2023 darovať krv v Levoči. Z 13-tich darcov boli dvaja prvodarcovia.Na toto oddelenie do Levoče chodia bohoslovci darovať krv od obnovenia kňazského seminára na Spišskej Kapitule v roku 1990. V tom čase boli počty bohoslovcov vyššie a vyššie boli aj počty darcov krvi, ale vzhľadom na celkový počet bohoslovcov sa nestalo, žeby takmer polovica bohoslovcov zo spišského seminára darovala krv v jeden deň, ako tomu bolo práve teraz.Takmer vo všetkých krajinách sa snažia motivovať darcov, aby chodili darovať krv pravidelne rôznymi sloganmi a heslami, ako napríklad: Daruj krv, zachrániš život! Spende blut, abfahrt gut! (Daruj krv, dobre vyštartuj) a pod. Seminaristov k tomuto činu motivuje nezištná láska a ochota pomôcť. Niektorých motivuje aj fakt, že ich najbližší príbuzní potrebovali v minulosti krv od darcov krvi. Robia tak z vďačnosti a podľa vzoru Ježiša Krista, ktorý ľuďom pomáhal, uzdravoval ich, dobre robil a s veľkou ľudskosťou i milosrdenstvom pristupoval ku každému, kto ho prosil.Medzi prvodarcov patril aj diakon Dávid Holubjak, ktorý sa po šesťročnom presviedčaní rozhodol pripojiť ku skupine tých, ktorí chodia darovať krv pravidelne. Prispeli k tomu zdravotné problémy jeho blízkych, ktorí súrne potrebovali krv. „Položil som si vtedy otázku: A čo ak by tu krv nemali? Tých, ktorých mám rád, by tu už nemuseli byť...“ „To ma povzbudilo k tomu, aby som aspoň takýmto spôsobom pomohol tým, ktorí to potrebujú,“ hovorí o svojich motívoch pre darovanie krvi.„Svoje prvé darovanie som prežíval s istou dávkou strachu, keďže nemám vôbec rád ihly. Nakoniec som bol veľmi rád, že som tento strach prekonal a tak mohol prispieť k záchrane ľudského života. Byť kresťanom znamená dávať sa druhým, tak ako to urobil aj Ježiš na kríži. Darovanie krvi je jedným z mnohých spôsobov, ako sa kresťan môže darovať. Je to však spôsob, ktorý stojí za to podstúpiť,“ dodal.Zdroj: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024