Vlastníci obnovených pamiatok sa môžu uchádzať o ocenenie Fénix

TK KBS, tasr, ml; pz | 06. 11. 2023 09:02Bratislava 6. novembra (TK KBS/TASR) Vlastníci národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2022 a 2023, sa môžu uchádzať o titul Fénix – Kultúrna pamiatka roka. V poradí 17. ročník súťaže vyhlásilo spolu s partnermi Ministerstvo kultúry (MK) SR. Prihlášky možno registrovať do 31. januára 2024. „Podmienkou prihlásenia sa do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti nehnuteľnej pamiatky,“ upozorňujú organizátori.Na návrh odbornej poroty budú udelené maximálne tri ceny za komplexnú alebo čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky alebo za výnimočný počin záchrany pamiatky. „Odborná porota má právo udeliť aj Čestné uznanie právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy pamiatky, alebo za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky. Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú tiež právo navrhnúť udelenie titulu Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka vlastníkovi pamiatky, ktorá sa ešte len nachádza v procese obnovy,“ dodali.Aj v aktuálnom rebríčku udelia cenu obnovenej pamiatke, ktorá dostane najviac hlasov od verejnosti – tá sa môže do hlasovania zapojiť od 13. marca do 2. apríla 2024. Víťazov minulého ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka a ďalšie informácie možno nájsť na www.kpr-fenix.sk. Cieľom súťaže je oceniť úsilie vlastníkov obnovených kultúrnych pamiatok za ich záujem o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi súťaže Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) a mediálnym partnerom RTVS.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024