Na hlohovskom cintoríne sa konala počas sviatkov dušičková pobožnosť

TK KBS, lfr, ml; kj | 03. 11. 2023 12:05Foto: Lucia Froncová

Hlohovec 3. novembra (TK KBS) Druhý november si pripomíname Pamiatku na všetkých verných zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti. A keďže tieto dni môžeme pre duše v očistci získať po osem dní úplné odpustky, i tento rok sa o tretej hodine popoludní zhromaždili pri centrálnom kríži v Hlohovci na dušičkovej pobožnosti. Dušičkovú pobožnosť viedol dekan Jozef Schwarz. Prítomný bol aj páter Jeremiáš Kvaka OFM.„Na úvod sme sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Potom nasledovali piesne a samotné modlitby a prosby za duše v očistci. Dekan v krátkom príhovore spomenul, že pre nás kresťanov má byť podstatné, aby sme našim drahým zosnulým preukazovali patričnú úctu aj tým, že pre nich vieme získať odpustky. Po príhovore zazneli Litánie ku všetkým svätým a modlitby na získanie úplných odpustkov.Dekan Jozef Schwarz ich obetoval za dušu dlhoročného zosnulého organistu Eugena Lederleitnera. Na záver sa poďakoval pánovi kostolníkovi Edkovi, organistom i farskému spevokolu a všekým prítomným udelil záverečné požehnanie,“ informovala Lucia Froncová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024