V Trnave otvorili výstavu fotografií z návštevy Svätého Otca Františka

TK KBS, to abu, ml; kj | 03. 11. 2023 11:15Trnava 3. novembra (TK KBS) V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave otvorili výstavu fotografií z apoštolskej a štátnej návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, ktorou poctil našu krajinu pod Tatrami v roku 2021.Výstavu fotografií, ktorá je prístupná nielen veriacim, ale aj širokej verejnosti, otvorili členovia spoločenstva Človek a Viera na konci oboch svätých omší slávených na 30. nedeľu v Cezročnom období v trnavskej katedrále. Veriacim prítomným na svätých omšiach porozprávali o tom, že výstava nie je len pripomenutím si vzácnych okamihov prítomnosti Svätého Otca na Slovensku, ale aj prostriedkom, ktorý pozdvihne srdce, pozornosť človeka ku skutočnostiam, ktoré nás presahujú a že tieto fotografie sa môžu stať podnetom k hlbšiemu uvažovaniu nad posolstvom, ktoré nám Svätý Otec priniesol.Výstava je zložená zo 66 fotografií dokumentujúcich návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku v roku 2021. Veriaci a ďalší záujemcovia Trnavskej katedrály môžu výstavu navštíviť počas nasledujúcich 6 týždňov, až do 9. decembra 2023 vždy v čase pred a po svätých omšiach, ktoré sú slávené v srdci Trnavskej arcidiecézy.Spoločenstvo Človek a Viera združuje fotografov, ktorí slúžia Cirkvi ako dobrovoľníci a snažia sa prostredníctvom svojich fotografií prinášať evanjeliové posolstvo. Pôsobí v Česku i na Slovensku, kde rozširuje svoje pôsobenie a prijíma nových fotografov ochotných slúžiť Cirkvi. Osobitným poslaním spoločenstva je snaha o kontemplatívny a milujúci pohľad na všetko, čo nás obklopuje, snaha vnímať a rozpoznať symboly, v ktorých sa nám zjavuje Boh, aby sa fotografie stávali pozvaním k zážitku viery.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024