Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk ocenil morálnu a materiálnu pomoc Slovákov  

TK KBS, ss, bb, ml; kj | 03. 11. 2023 10:25Foto: e-kai.pl

Bratislava 3. novembra (TK KBS) Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, kyjevsko-haličský väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, ocenil pomoc Slovákov. V liste, ktorý poslal košickému arcibiskupovi metropolitovi a predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernardovi Boberovi, sa poďakoval za „prejav Kristovej lásky“ voči tým, ktorí našli v našej krajine útočisko pred vojnou. „Chceme sa vám ešte raz poďakovať za vašu morálnu podporu a materiálnu pomoc, za prejav Kristovej lásky ľuďom, ktorí hľadali útočisko pred vojnou na Slovensku, a za vašu podporu našim duchovným, ktorí sú v prvej línii služby ľuďom postihnutým vojnou,“ napísal arcibiskup Ševčuk. Arcibiskup Ševčuk v liste ďalej uviedol, že ľudské dôsledky vojny sú hlboké. Dopady sa dotkli každého, pripomenul. Ako pastieri, ktorí vedú svojich ľudí, zažívajú „hrôzy vojny spolu so svojím stádom“. Dodal, že biskupi, duchovní i rehoľníci sú na mieste, modlia sa s ľuďmi, udeľujú sviatosti, rozdávajú jedlo i oblečenie a ponúkajú praktickú pomoc i morálnu útechu. Vojnová realita podľa kyjevsko-haličského arcibiskupa znovu otvorila generačné rany, ktoré boli súčasťou histórie ukrajinského národa už celé stáročia, ale najmä počas 20. storočia. Zdôraznil, že deti a vnuci tých, ktorí zažili druhú svetovú vojnu a sovietsky útlak, si teraz dokážu uvedomiť bremeno utrpenia, ktoré si ich rodičia a starí rodičia niesli so sebou, často v tichosti a tichej dôstojnosti. „Chápeme, že každá skúsenosť s traumou je osobná a jedinečná a že uzdravenie, ktoré sme povolaní poskytovať, sa môže uskutočniť len v kontexte osobného stretnutia s uzdravujúcou prítomnosťou Krista, ktorý v našej službe koná prostredníctvom nás,“ dodáva v liste predsedovi KBS Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský väčší arcibiskup. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024