Farnosť Levice-Rybníky a Centrum Femina chystajú Večer milosrdenstva

TK KBS, as, ml; kj | 03. 11. 2023 09:45Levice 3. novembra (TK KBS) Farnosť Levice-Rybníky a Centrum konkrétnej pomoci Femina n. o. pozývajú na Večer milosrdenstva. Uskutoční sa 11. novembra o 16:00 v Kostole Svätého Ducha vo farnosti Levice-Rybníky. V programe je svätá omša a moderovaná adorácia s piesňami. Počas nej bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a k modlitbe príhovoru. Hosťom bude arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu.„Pozývame všetkých ľudí na modlitbu vďaky za dar života, odprosenie za jeho neprijatie a za uzdravenie všetkých rán tým spôsobených. Osobitne pozývame tých, ktorým záleží na tom, aby sme žili v spoločnosti, ktorá si bude vážiť život každého človeka vo všetkých jeho fázach. Aby prišli ďakovať Bohu za dar života, prosiť o zmenu zmýšľania v našej spoločnosti a prosiť za všetkých zranených, aby ich uzdravila milosrdná Božia láska. Ak by ste sa chystali prísť vo väčšom počte, prosím napíšte nám na: projektpp@centrumfemina.sk,“ avizuje Anna Siekelová.Levice, Vecer milosrdenstva, plagat
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024