Úmysly Apoštolátu modlitby vybrané Svätým Otcom a KBS na rok 2024

TK KBS, kbs, ml; kj | 02. 11. 2023 13:00



Bratislava 2. novembra (TK KBS) V rámci celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca Apoštolát modlitby prinášame v prehľade na rok 2024 úmysly vybrané Svätým Otcom Františkom a Konferenciou biskupov Slovenska.



Apostolat modlitby logo



Apoštolát modlitby vznikol 3. decembra 1844 vo Francúzsku ako modlitbová misijná iniciatíva. Postupne sa rozšíril a v roku 1900 mal už vyše 13 miliónov prívržencov z radov laikov, rehoľných osôb i kňazov.



V súčasnosti je ich okolo 22 miliónov prítomných v 89 krajinách sveta. V niektorých krajinách má aj mládežnícku vetvu Eucharistické hnutie mládeže (MEG, MEJ, EYM).



Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej Cirkvi.



Robia tak formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Pripomínajú nám to modlitbové úmysly, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje.



Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského aj svätá Terézia z Lisieux.



Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. Apoštolát modlitby prešiel v posledných rokoch obnovou.



Stanovy boli obnovené v r. 2018, názov je podvojný: Celosvetová sieť modlitby s pápežom –  Apoštolát modlitby a nesie aj označenie Svetová sieť modlitby Svätého Otca.



V súčasnosti je jeho medzinárodným riaditeľom páter Fréderic Fornos SJ.



Táto celocirkevná iniciatíva má slúžiť všetkým spoločenstvám a hnutiam, farnostiam či združeniam. Veriacich zjednocuje v modlitbe, pomáha formovať a poskytuje duchovné podnety.



Apoštolát modlitby vedie k pestovaniu osobného vzťahu s Ježišom a osvojovaniu si jeho postojov hlbokého súcitu s trpiacim ľudstvom.



Snaží sa preklenovať neužitočné a škodlivé trhliny v cirkevnom spoločenstve, robí to prehlbovaním zdravej biblickej a sviatostnej nábožnosti založenej na vnútornej slobode a úcte k tradícii Cirkvi.



Apoštolát modlitby sa snaží vytvárať katolícke modlitbové spoločenstvo nie na základe formálneho členstva, ale duchovného zosieťovania sa v apoštolsky zameranej modlitbe, vychádzajúcej z Ježišovej lásky (úcta k Božskému Srdcu) a z hlbokého spolucítenia s núdznymi sveta, ktoré Svätý Otec pozorne sleduje a formuluje ako modlitbové úmysly.



Modlitbové spoločenstvo je otvorené ekumenizmu a dialógu cez dôraz na spoločné misijné poslanie a Kristovu túžbu po jednote.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024