Arcibiskup Bober požehnal obnovené zariadenie Geriatrického centra

TK KBS, ke, ml; kj | 02. 11. 2023 11:55Foto: Archív Košickej arcidiecézy

Košice 2. novembra (TK KBS) Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie. Jeho zakladateľmi sú Ministerstvo zdravotníctva a Arcidiecézna charita Košice.Pravidelne tam okolo sviatku patróna zariadenia sv. Lukáša slávi sväté omše košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Bolo tomu tak aj v piatok 27. októbra, keď požehnal aj novozrekonštruované priestory zariadenia.Geriatrické centrum sv. Lukáša je tip zdravotníckeho zariadenia, v ktorom nájdeme predovšetkým starších a chronicky chorých pacientov, a tiež ľudí na konci svojej životnej púte. Preto tu okrem vysokej profesionality cítiť hlavne ľudskosť a na to zamestnanci tohto zariadenia nezabúdajú, pripomenul na slávnosti arcibiskup Bober.„Majú tu skvelého patróna, pretože svätý Lukáš bol lekárom. Netúžil po kariére, ale hľadal čosi, čo by ho naplnilo. To naplnenie našiel nielen v liečení tela, ale aj v liečení duše. So svätým Lukášom sa spájajú nielen atribúty lekárstva, ale aj hodnoty ako všímavosť, ľudský pohľad na veci a rozdávanie nádeje. Takže podľa jeho vzoru, by popri svojej odbornosti – lekár, ošetrovateľ či zdravotná sestra – mali mať vždy na pamäti aj to, že ich práca je aj službou životu a pre život. O to viac, že na geriatrii cítime, že mnohí ľudia tu žijú svoje posledné dni. Preto nech ich pacienti prežijú v pokoji a posilnení vo viere. Viera je totiž to svetlo, ktoré ostáva svietiť aj za tou pomyselnou stenou tohto sveta.“Po svätej omši pokračovala slávnosť požehnaním novo zrekonštruovaného poschodia geriatrického oddelenia s 21 lôžkami. Sumou 200 000 eur prispel sponzor, 150 000 eur boli vlastné zdroje geriatrie. Ako uviedol riaditeľ Geriatrického ústavu sv. Lukáša Juraj Sýkora pripravujú ešte väčší projekt. „Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach sa dočká rozsiahlej rekonštrukcie. Financie sme získali z plánu obnovy, kde bol projekt úspešný hneď v dvoch výzvach. Pôjdeme do veľkej rekonštrukcie v hodnote takmer 5 miliónov eur. Rekonštruovať sa budú všetky poschodia a nemocnica získa úplne iné charakter. Práve toto poschodie, ktoré bolo dnes požehnané, bude vzorové a na tom sme aj postavili plán obnovy, ako to bude vyzerať aj na ďalších poschodiach.“ Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca roku 2026.Zdroj: Košická arcidiecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024