Fórum života pozýva 2. novembra zapáliť sviečku za nenarodené deti

TK KBS, az, ml; kj | 02. 11. 2023 09:25Foto: Archív Fóra života

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Celoslovenská osvetová kampaň občianskeho združenia Fórum života Sviečka za nenarodené deti vrcholí 2. novembra na deň pamiatky na zosnulých, kedy združenie pozýva zapáliť sviečku a spomenúť si aj na deti, ktoré sa nemohli alebo im nebolo dovolené narodiť sa.Ide o 21. ročník kampane, ktorý citlivo otvára tabuizovanú tému potratov. „Aj tento rok chceme scitlivovať spoločnosť cez umenie, ktoré dokáže hovoriť, keď obyčajné slová nestačia. Strata nenarodeného dieťaťa je neopísateľne boľavá udalosť, o ktorej ženy málokedy hovoria. Aj preto sú potraty tabu témou, čo chceme vo Fóre života meniť, aby si ženy nemuseli niesť svoju bolesť v samote a skrytosti. Cez umenie totiž môžeme veľmi nežne ukázať, čím si prechádzajú,“ približuje tému Sviečky za nenarodené deti hovorkyňa Fóra života Pavla Bicianová.Kampaň otvoril video spot, v ktorom umelkyňa Janka Kadlecová maľuje skúsenosť a spomienku ženy, ktorá o svoje dieťa prišla pred jeho narodením. Scény s herečkou Adrianou Pinkovou predstavujú emócie, ktoré žena pri strate bábätka prežíva, a všetko to prepája hlas sprevádzajúci nás autentickou skúsenosťou, ktorú si Dominika sama prežila, napísala aj nahovorila.Fórum života ďalej v rámci kampane pripravilo umeleckú výstavu Strata nenarodeného bábätka: Ako liečiť srdce umením, na ktorej si budete môcť od 6. do 12. novembra pozrieť obraz z video spotu. Otvorí ju diskusia v pondelok 6. novembra o 19:00 v Dome Quo Vadis v Bratislave. Hostkami diskusie sú zakladateľka OZ Tóbi Magdaléna Poloňová, maliarka z video spotu Janka Kadlecová a riaditeľka Poradne Alexis Zuzana Stohlová Kiňová.Okrem toho Fórum života tento rok mapuje a vzdeláva o pamätníkoch nenarodeným, ktoré sú taktiež umeleckými dielami. Predstavujú spomienku na neviditeľné deti. Na Slovensku ich máme už viac ako sto a kde všade sú, združenie zaznamenáva na mape. Kampaň je možné podporiť kúpou sviečky na mieste predaja, zapálením virtuálnej sviečky na www.sviecka.forumzivota.sk, zaslaním darcovskej SMS v cene 5 eur s textom DMS SVIECKA na číslo 877, darom cez portál darujme.sk alebo bankovým prevodom na účet SK25 0900 0000 0050 3335 7295.Výnos z verejnej zbierky neinvestičného fondu Fóra života bude použitý na projekty konkrétnej pomoci, ktoré poskytujú psychologické a sociálne poradenstvo a finančnú a materiálnu pomoc pre rodiny, jednotlivcov, neplánované tehotné ženy a matky s deťmi v krízových situáciách a ženy po potrate a šírenie osvety o ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, lobovanie za ľudskú dôstojnosť pre každého a za zachovania manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny ako základnej bunky spoločnosti a prinášanie správ o bioetike, ktoré okrem iného upozorňujú na neetické praktiky zaobchádzania s ľudským životom.Viac informácií o kampani nájdete na www.sviecka.forumzivota.sk.

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024