Anjel Pána: Svätosť je dar a cesta

TK KBS, VaticanNews; kj | 01. 11. 2023 15:05Vatikán 1. novembra (VaticanNews) V zamyslení, ktoré sprevádzalo modlitbu Anjel Pána, nás pápež povzbudil, aby sme sa zamerali na dve charakteristiky svätosti. Tou prvou je dar, ktorý nie je vyhradený len niekoľkým, ale je dostupný všetkým na základe krstu. Druhou charakteristikou svätosti je motív cesty, svätosť je cesta – je potrebné spolupracovať, aby sme nepremárnili prijaté milosti.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a krásny sviatok!Dnes slávime sviatok Všetkých svätých. Vo svetle tejto slávnosti sa na chvíľu zastavme pri tom, čo znamená svätosť, zvlášť pri charakteristikách pravej svätosti. Svätosť je darom, nedá sa kúpiť, a zároveň je cestou.Na prvom mieste je to dar. Svätosť je Boží dar, ktorý sme dostali pri krste: ak mu dovolíme rásť, môže úplne zmeniť náš život (porov. apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 15). Svätí nie sú nedosiahnuteľní alebo vzdialení hrdinovia, ale sú to ľudia ako my, sú to naši priatelia. Na začiatku mali ten istý dar, ktorý sme aj my dostali: krst.Ak sa nad tým skutočne zamyslíme, určite sme aj my niekoho stretli, nejakého svätca každodennosti, niekoho spravodlivého, kto žije opravdivo kresťanským životom, v jednoduchosti... Sú to svätí, ako rád hovorievam, „svätci od vedľa“, ktorí žijú bežne medzi nami. Svätosť je teda dar, ktorý sa ponúka všetkým, aby mali šťastný život. A napokon, keď dostávame dar, aká je naša prvá reakcia? Sme vtedy skutočne šťastní, pretože to znamená, že nás niekto má rád. Vtedy sme šťastní a dar svätosti nás robí šťastnými, pretože Boh nás miluje.Každý dar je však potrebné prijať a prináša so sebou zodpovednosť za odpoveď: „vďaka“. Ako sa však poďakovať? Je to pozvanie angažovať sa, aby dar nebol premárnený. Všetci pokrstení majú rovnaké povolanie „uchovávať a zdokonaľovať svojím životom svätosť, ktorú sme dostali“ (Lumen gentium, 40). Preto prichádzame k druhému bodu – svätosť je tiež cestou, je to cesta, ktorú treba prejsť spoločne, navzájom si pomáhať, byť zjednotení s tými vynikajúcimi spoločníkmi, ktorými sú svätí.Sú to naši starší bratia a sestry, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť. Svätí nás podporujú, a keď na ceste zablúdime, svojou tichou prítomnosťou nás nikdy nezabudnú nasmerovať. Sú to úprimní priatelia, ktorým môžeme dôverovať, pretože chcú naše dobro. V ich životoch nachádzame príklad, v ich modlitbách dostávame pomoc a priateľstvo. S nimi sme spojení putom bratskej lásky.Svätosť je cestou a je darom. Môžeme si teraz každý položiť otázku: Uvedomujem si, že som prijal dar Ducha Svätého, ktorý ma volá k svätosti a pomáha mi ju dosiahnuť? Ďakujem Duchu Svätému za to, za dar svätosti? Cítim blízkosť svätých, rozprávam sa s nimi a obraciam sa na nich? Poznám príbehy niektorých z nich? Je pre nás užitočné poznať životy svätých a nasledovať ich príklad. Pomôže nám, keď sa na nich obrátime s prosbou.Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých, pomôž nám pocítiť radosť z prijatého daru, nech sa v nás rozhojní túžba po večnom cieli.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024