Pápež František pri modlitbe svätého ruženca: Matka, sami to nedokážeme

TK KBS, VaticanNews, ak, mj, ml; pz | 28. 10. 2023 12:45Vatikán 28. októbra (VaticanNews) V piatok 27. októbra bol deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. V Bazilike sv. Petra predsedal pápež František modlitbe svätého ruženca a adorácii, pričom Panne Márii zveril osud ľudstva. Prinášame plné znenie modlitby Svätého Otca Františka.

Panna Mária, vzhliadni na nás! Sme tu pred tebou. Ty si naša Matka a poznáš naše námahy a naše rany. Ty, Kráľovná pokoja, trpíš spolu s nami a za nás, keď vidíš toľko svojich detí skúšaných konfliktmi, sužovaných vojnami, ktoré trýznia svet.Matka, žijeme v časoch temnoty. V tejto temnej hodine sa ponárame do tvojich jasných očí a zverujeme sa tvojmu srdcu, citlivému na naše problémy. Ani tvoje srdce nebolo bez obáv a strachu: koľko si mala úzkosti, keď pre Ježiša nebolo miesto v príbytku. Ako veľmi si sa bála, keď ste narýchlo utekali do Egypta, lebo Herodes chcel Ježiša zabiť. Akú veľkú úzkosť ste prežívali, keď ste ho stratili v chráme!Ty, Matka, si však bola odvážna v skúškach, a bola si statočná: dôverovala si Bohu a na znepokojenie si odpovedala starostlivosťou, na strach láskou, na úzkosť obetou. Matka, neustúpila si, ale v rozhodujúcich chvíľach si prevzala iniciatívu: ponáhľala si sa k Alžbete, na svadbe v Káne Galilejskej si vyprosila prvý Ježišov zázrak, vo Večeradle si zjednotila učeníkov. A keď na Kalvárii tvoju dušu prebodol meč, ty, Matka, pokorná a silná žena, pretkala si s veľkonočnou nádejou noc utrpenia.Teraz, Matka, opäť sa nás ujmi, v týchto časoch zmietaných konfliktmi a pustošených zbraňami. Obráť svoj milosrdný pohľad na ľudskú rodinu, ktorá stratila cestu pokoja, ktorá uprednostnila Kaina pred Ábelom a stratiac zmysel pre bratstvo nenachádza ovzdušie domova. Prihováraj sa za náš svet v nebezpečenstve a zmätku. Nauč nás prijímať a starať sa o život - o každý ľudský život! - a odmietnuť šialenstvo vojny, ktorá zasieva smrť a ničí budúcnosť.Mária, mnohokrát si nám ty prichádzala v ústrety s prosbou o modlitbu a pokánie. My sme však boli zaujatí vlastnými potrebami a rozptýlení mnohými svetskými záujmami, boli sme hluchí k tvojim pozvaniam. Ale ty, ktorá nás miluješ, nevzdávaj to s nami, Matka. Vezmi nás za ruku a veď nás k obráteniu, učiň, aby sme Boha dali opäť na prvé miesto. Pomôž nám zachovať jednotu v Cirkvi a byť tvorcami spoločenstva vo svete. Pripomeň nám dôležitosť našej úlohy, daj, aby sme sa cítili zodpovední za mier, povolaní modliť sa a adorovať, prihovárať sa a vynahrádzať za celé ľudstvo.Matka, sami to nedokážeme, bez tvojho Syna nemôžeme nič urobiť. Ty nás však opäť privádzaš k Ježišovi, ktorý je naším pokojom. Preto, Matka Božia a naša Matka, prichádzame k tebe, hľadáme útočisko v tvojom nepoškvrnenom Srdci. Vzývame milosrdenstvo, Matka milosrdenstva, vzývame pokoj, Kráľovná pokoja! Otriasaj dušami tých, ktorí sú uväznení nenávisťou, obráť tých, ktorí živia a podnecujú konflikty. Osuš slzy detí, ktoré teraz veľmi plačú, pomôž osamelým a starým, podopieraj zranených a chorých, ochraňuj tých, ktorí museli opustiť svoju vlasť a blízkych, utešuj skľúčených, obnovuj nádej.Zverujeme a zasväcujeme ti svoj život, každú nitku nášho bytia, všetko, čo máme a čím sme, navždy. Zasväcujeme ti Cirkev, aby svedčila svetu o Ježišovej láske, aby bola znamením svornosti a nástrojom pokoja. Zasväcujeme ti náš svet, zvlášť ti zasväcujeme krajiny a regióny vo vojne.Verný ľud volá k tebe, zornica spásy. Matka, otváraj záblesky svetla v noci konfliktov. Ty, príbytok Ducha Svätého, vnukni vodcom národov cesty pokoja. Ty, Pani všetkých národov, zmier svoje deti, zvádzané zlom, zaslepené mocou a nenávisťou. Ty, ktorá si každému blízka, zmenšuj naše vzdialenosti. Ty, ktorá máš súcit so všetkými, nauč nás starať sa o druhých. Ty, ktorá zjavuješ Pánovu nehu, urob nás svedkami jeho útechy. Matka, ty, Kráľovná pokoja, vlej do našich sŕdc Božiu harmóniu. Amen.

Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Andrej Klapka a Martin Jarábek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024