Synodálne zhromaždenie vo Vatikáne vypracuje súhrnný list Božiemu ľudu

TK KBS, VaticanNews, tc, zk, ml; kj | 19. 10. 2023 15:20Vatikán 19. októbra (VaticanNews) XVI. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody na záver svojich stretnutí vypracuje list ako posolstvo pre celý Boží ľud, ktorý bude informovať o skúsenostiach zo synodálnych prác.Informoval o tom predseda Informačnej komisie Paolo Ruffini na novinárskom brífingu v Tlačovom stredisku Svätej stolice v stredu 18. októbra.  Ako uviedol Paolo Ruffini, sekretariát synody po dohode s pápežom predložil tento návrh na hlasovanie zhromaždeniu, ktoré ho schválilo drvivou väčšinou hlasov (z 346 hlasujúcich bolo 335 za a 11 proti).Text bude relatívne krátky a bude slúžiť synodálnemu procesu, ktorý pokračuje. Pôjde o dočasný text, ktorý bude vychádzať zo skúseností zhromaždenia a bude obsahovať body, o ktorých bol dosiahnutý konsenzus i tie, v ktorých zhoda chýba. Jeho súčasťou budú aj otvorené otázky, ktoré je potrebné dôkladne preskúmať z rôznych pohľadov: kanonického, teologického i pastoračného a overiť spolu s Božím ľudom. Text bude mať jednoduchý štýl, nebude to záverečný dokument, ani Instrumentum laboris budúceho zhromaždenia, bude slúžiť len ako sprievodný dokument ďalších fáz synody o synodalite.Prijímanie homosexuálovNa otázky novinárov o postoji Cirkvi k LGBT+ osobám alebo tým, ktorí žijú v homosexuálnych vzťahoch, odpovedali hostia brífingu. Kardinál Leonardo Ulrich Steiner, arcibiskup Manausu v Amazónii vysvetlil, že táto téma sa objavila počas reflexií a tiež počas práce v skupinách, avšak toto zasadnutie synody nevedie k vytváraniu záverov. K tomu dôjde podľa želania pápeža na ďalšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční na budúci rok.V súvislosti s témou homosexuálnych osôb Mons. Zbigņev Stankevič, lotyšský arcibiskup Rigy pripomenul pápežovu výzvu z Lisabonu prijať všetkých a dodal, že aj homosexuálne osoby treba prijať „s láskou, bez odsudzovania“. Je potrebné rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť, tak ako učí Katechizmus Katolíckej cirkvi, a nie nespravodlivo ich diskriminovať. Poukázal na to, že homosexuálne páry sú povolané žiť v čistote, pretože každý sexuálny vzťah mimo manželstva je hriechom, a preto požehnanie párov, ktoré túto zásadu neprijímajú, je problém, pretože by to znamenalo požehnanie nažívania v hriechu. Mons. Virgilio David, filipínsky biskup Kalookanu spomenul, že existuje silná tendencia „nálepkovať“ ľudí z hľadiska pohlavia, sexuality, politickej alebo náboženskej príslušnosti, Ježiš sa však na každého človeka pozerá ako na Božie dieťa.Podľa článku Tiziany Campisiovej spracovala Zuzana Klimanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024