Biskupská synoda o synodalite v Ríme vstupuje do svojej poslednej časti

TK KBS, cirk, ml; kj | 19. 10. 2023 09:32Vatikán 19. októbra (TK KBS) V stredu 18. októbra začali delegáti Synody o synodalite deň spoločnou bohoslužbou v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, ktorej predsedal arcibiskup Vilniusu Gintraras Grušas, predseda CCEE (Rada európskych biskupských konferencií) a spolu s ním koncelebrovali pri oltári Katedry podpredsedovia CCEE Mons. Ladislav Nemet, arcibiskup Belehradu a kardinál Jean-Claude Hollerich, arcibiskup Luxemburska, ktorý je zároveň generálnym relátorom synody.Po svätej omši sa začala posledná časť práce generálneho zhromaždenia, ktorá je venovaná témam štvrtého modulu dokumentu Instrumentum laboris: participácia, zodpovednosť a autorita. Generálny rektor biskupskej synody kardinál Jean-Claude Hollerich začal svoj príhovor pri prezentácii štvrtého modulu tým, že povzbudil účastníkov, aby pokračovali v práci v skupinách. Vysvetlil, že po skončení zasadnutia sa vrátia do svojich cirkví s plodmi svojej práce a budú požiadaní, aby sprevádzali miestnych veriacich a následne poskytli body na záver týchto diskusií na budúcom zasadnutí v budúcom roku.Kardinál Hollerich okrem iného povedal: „Dobre si uvedomujeme, že táto synoda bude hodnotená na základe vnímaných zmien, ktoré z nej vyplynú. Hlavné médiá, najmä tie, ktoré sú veľmi vzdialené Cirkvi, sa zaujímajú o možné zmeny vo veľmi obmedzenom počte tém. Nebudem ich vymenúvať, pretože ich všetci poznáme.“ A dodal, že nielen médiá, ale najmä veriaci sa zaujímajú o malé, ale citeľné zmeny v otázkach, ktoré sa budú riešiť v poslednom module. Potom vysvetlil päť čiastkových otázok časti B.3 dokumentu Instrumentum laboris, ktoré sa týkajú participácie, zodpovednosti a autority.Ďalšími rečníkmi, ktorí vždy hovoria na začiatku novej časti, boli P. Timothy Radcliffe OP, ktorý predniesol krátke duchovné zamyslenie; P. Dario Vitali, koordinátor teologických poradcov synody, poskytol teologickú reflexiu. O praktické svedectvá sa podelili Mons. Shane Anthony Mackinlay, biskup zo Sandhurstu (Austrália), Estela Padillová z Filipín, ktorá je výkonnou sekretárkou Úradu pre teologické záležitosti Federácie ázijských biskupských konferencií, a Mons. Alexandre Joly, biskup z Troyes (Francúzsko).V stredu popoludní a dnes účastníci o týchto otázkach diskutujú v menších pracovných skupinách. Očakáva sa, že výsledky odznejú na valnom zhromaždení vo štvrtok popoludní a počas piatka. Vo štvrtok o 19:15 sa delegáti spoja s pápežom Františkom v modlitbe za migrantov a utečencov na Námestí svätého Petra.Zdroj: Cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024