Nové Katolícke noviny sa venujú téme modlitby posvätného ruženca

TK KBS, jl, ml; kj | 18. 10. 2023 09:00Bratislava 18. októbra (TK KBS) Najnovšie Katolícke noviny (42) sa venujú téme modlitby posvätného ruženca. Je to duchovný liek na každý deň. Prinášajú niekoľko konkrétnych príkladov, akú silnú moc mal a vždy má. Súčasťou najnovšieho vydania je aj tradičná Misijná príloha, ktorá vychádza pri príležitosti Misijnej nedele. Tá sa tento rok na Slovensku zameriava na Benin. Hoci je Cirkev v tejto západoafrickej krajine mladá, nepôsobia tam už nijakí zahraniční misionári. Naopak, miestni kňazi sa stávajú misionármi.

Katolícke noviny sa rozprávajú s členkou komunity Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy v Košiciach Danielou Monikou Promčákovou OP. Hovorí, že základným pilierom v ich komunite je spoločná modlitba a tou je aj ruženec. „Mňa osobne spoločná modlitba ruženca povzbudzuje a posilňuje. Výnimočnosť tejto modlitby je, že aj Mária je vždy pripravená počúvať nás a náš príbeh, v ktorom jej môžeme ukazovať obrazy toho nášho konkrétneho života. Ruženec, rosarium, znamená ružová záhrada.“Prinášajú reportáž z farnosti Hozelec pod Tatrami. V októbri tu každoročne slávia odpust ku cti Panny Márie Ružencovej, na ktorý sa pripravujú okrem iného aj modlitbou ruženca. „Ruženec je pre nás vynikajúca pomôcka, lebo uvažujúc o Kristovi, prosíme Pannu Máriu o silu niesť každodenný kríž trpezlivejšie,“ poukazuje farár na jeden z hlavných významov tejto modlitby.Odpovedajú na čitateľskú otázku, ako sa máme modliť ruženec sústredene a či je modlitba „platná“, keď nám myšlienky blúdili aj inde. Sestra Dagmar Kráľová FMA, vysvetľuje, že „pomáha, aby sme do ruženca vstúpili celí, dokonca aj s prostredím, v ktorom sa ho modlíme. Tak sa veľmi jednoducho a účinne dostávame do stavu modlitby. A aj keď naše myšlienky krúžia ako blúdiace mušky, hĺbka srdca môže byť sústredená na Boha.“Taktiež si môžete prečítať o kapucínskom kňazovi Miroslavovi Kulichovi OFMCap, ktorý získal Cenu svätej Matky Terezy. O kapucínoch je známe, že majú ruženec na habitoch, takže stačí ho vziať do rúk a modliť sa. „Ruženec je veľká sila. Škoda, že nie vždy ju dokážeme využiť vo svoj prospech. Niekedy sa modlím každý deň niekoľko ružencov, inokedy mám problém pomodliť sa desiatok,“ hovorí kapucín.TK KBS informoval Ján Lauko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024