Novovymenovaný spišský biskup František Trstenský predstavil svoj erb 

TK KBS, ft, pz, ml; kj | 09. 10. 2023 10:45Spišská Kapitula 6. októbra (TK KBS) Novovymenovaný spišský biskup František Trstenský, ktorý v sobotu 21. októbra prijme biskupskú vysviacku, predstavil svoj erb. „Predstavuje môj osobný príbeh a duchovné ideály. Symbolizuje osobnú a diecéznu spiritualitu a postavenie v cirkevnej hierarchii,“ vysvetlil TK KBS. Prinášame vysvetlenie erbu. 

Kňazský klobúk so strapcami hovorí o postavení v cirkevnej hierarchii. Zelený klobúk so šiestimi zelenými strapcami na každej strane prináleží biskupovi. Červené rubíny na procesiovom kríži predstavujú päť Kristových rán. Rovnaké rany – stigmy mal svätý František Assiský, krstný patrón biskupa. Prijatím osobného kríža sa možno duchovne spojiť s Kristom, a tak sa mu podobať. Kríž sa nemá odmietnuť, ale prijať a niesť.Modrý štít je symbol Božej dôstojnosti, Božieho kráľovstva, kam smerujeme, lebo tam je naša vlasť (Flp 3, 20), náš pravý domov.Sieťovaná bordúra symbolizuje rybársku sieť. Kristus vyzval apoštola Petra, aby zatiahol na hlbinu a spustil sieť (Lk 5, 4). Keď ho nad bohatým rybolovom prenikla bázeň, Kristus ho povzbudil, aby sa nebál, lebo odteraz bude loviť ľudí pre nebeské kráľovstvo (Lk 5,10). Zlatá farba symbolizuje nesmiernu hodnotu tejto práce.Hviezda symbolizuje podľa starobylej tradície Pannu Máriu, Matku Cirkvi a Krista. V deň jej narodenia 8. septembra 2023 bol nositeľ erbu vymenovaný Svätým Otcom Františkom za nástupcu apoštolov. Tvar hviezdy je preto odvodený z erbu spomenutého pápeža.Ruža je starobylý atribút Kristovej krvi. Nenápadná poľná ruža má prenikavú a príjemnú vôňu. Evanjeliová zvesť o Kristovi podobne priťahuje hľadajúcich a stratených. Kristova krv na kríži zmyla naše hriechy a sprítomňuje sa pod spôsobom vína pri svätej omši.Kniha symbolizuje Sväté písmo. Otvorená kniha znamená, že je rozčítaná a používaná. Obsahuje Božie slovo, ktoré je svetlom pre každého človeka.Meč je atribút svätého Martina, patróna Spišskej diecézy. Vztýčenosť symbolizuje pripravenosť uskutočňovať Božie slovo v živote skutkami podobne, ako to urobil svätý Martin. Prekrytie knihy a meča symbolizuje úzke spojenie medzi Písmom a Tradíciou, medzi vierou a dobrými skutkami.Horské štíty predstavujú Tatry. Okolo týchto veľhôr sa obvíja Spišská diecéza, sú jej geografickou dominantou. Príroda hovorí o svojom Stvoriteľovi, symbolicky ukazuje na vyššie a večné hodnoty.Biskupské motto „Abba, Pater“ čiže „Abba, Otče“ je citátom z biblie (Mk 14, 36; Rim 8,15; Gal 4, 6) a je vyjadrením dôverného synovského vzťahu k Bohu.Spracovali: František Trstenský/Peter Zubko 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024