K náboženstvu sa hlási menej ako polovica občanov Maďarska

TK KBS, ekai, ml; pz | 29. 09. 2023 11:59Maďarsko 29. septembra (E-kai) Podľa posledného sčítania ľudu sa k náboženstvu hlási menej ako polovica občanov Maďarska. Vyplýva to z údajov zo sčítania ľudu v roku 2022, ktoré 26. septembra zverejnil štátny štatistický úrad. Z 9,6 milióna Maďarov sa k príslušnosti k cirkvi alebo náboženskému spoločenstvu prihlásilo približne 4,2 milióna (43,7 percenta), pričom v roku 2011 to bolo 5,43 milióna (54,7 percenta). Zároveň sa znížil podiel deklarovanej nenáboženskej príslušnosti na celkovom počte obyvateľov z 18,1 na 16,1 percenta (1,5 milióna). Treba však poznamenať, že 40,1 percenta ľudí (2,7 milióna) neodpovedalo na otázku o svojej náboženskej príslušnosti; pred 10 rokmi to bolo približne 27 percent.Celkový počet obyvateľov sa v rokoch 2011 až 2022 tiež znížil približne o 300 000 a v súčasnosti predstavuje 9,6 milióna. Podľa sčítania ľudu je z nich 2,9 milióna katolíkov (30%), vrátane približne 165 000 členov gréckokatolíckej cirkvi. Takmer 950 000 respondentov sa označilo za reformovaných (9,8%), 176 000 za luteránov (1,84%), 15 000 za pravoslávnych (0,16%) a 7 600 za židov (0,1%). Ďalších 170 000 uviedlo svoju príslušnosť k „iným“ náboženským spoločenstvám. V roku 2022 maďarskí katolícki biskupi vyzvali katolíkov, aby pri sčítaní ľudu deklarovali svoju náboženskú príslušnosť a priznali svoju vieru. Po zverejnení aktualizovaných údajov Maďarská biskupská konferencia uviedla: „Hoci 40 percent obyvateľov neodpovedalo na otázku o náboženskej príslušnosti, teší nás, že príslušnosť ku Katolíckej cirkvi deklarovali viac ako dve tretiny našich spoluobčanov, ktorí jasne priznali, že sú veriacimi ľuďmi. Tieto údaje sú v súlade s medzinárodnými trendmi, v ktorých Maďarsko a katolícka komunita v tejto krajine nie sú izolované.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024