Dni kresťanskej kultúry v Spišskej Kapitule s Dante Alighierim a Peruginom

TK KBS, lhr, ml; pz | 26. 09. 2023 11:35



Spišská Kapitula 25. septembra (TK KBS) Teologický inštitút Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (KU) v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí, Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS a Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pozývajú v poradí na VIII. ročník Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa uskutočnia pod vedením historika doc. Ľuboslava Hromjáka v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí na tému Keď Perugino a slávny Dante prehovorí. Program podujatia je na stránke KU, ako aj na stránke Diecézneho katechetického úradu



Spisska Kapitula, Dni krestanskej kultury



Tento VIII. ročník Víkendových Dní kresťanskej kultúry je v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku venovaný slávnemu Dante Alighierimu a majstrovi Raffaela Sanzia renesančnému Pietrovi Peruginovi (500. výročie smrti) a tvorcovi spirituality slovenskej duše spišskému kapitulnému vikárovi Jozefovi Ligošovi (50. výročie smrti).



Prvý termín — od 7. do 8. októbra — je určený pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie. Záujemcovia o stravu alebo ubytovanie sa musia prihlásiť do 3. októbra 2023 prostredníctvom tohto formulára. Kto nemá záujem o ubytovanie a stravu, môže sa zúčastniť na podujatí bez prihlásenia. Vstup na prednášky je bezplatný.



Na podujatí vystúpia Mons. František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, prekladateľka, literárna kritička a prezidentka Spoločnosti Dante Alighieriho Miroslava Vallová, herec a vysokoškolský pedagóg doc. Štefan Bučko, Tatiana Kusá či Marek Iskra, ktorý venuje Dantemu relácie v Rádiu LUMEN a iní významní hostia.



Druhý termín — 9. októbra — je vhodný najmä pre žiakov (predovšetkým pre stredoškolákov a žiakov 8., 9. ročníka, učiteľov a katechétov). „Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia so žiakmi, dajte nám, prosím, vedieť mailom počet žiakov hromjak@kapitula.sk,“ avizujú organizátori.



TK KBS informoval Ľuboslav Hromják




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024