Vytvorili model kartuziánskeho kláštora, ktorý niekedy stál v Brezovičke

TK KBS, mm, ml; pz | 22. 09. 2023 09:25Foto: Farnosť v Brezničke

Brezovička 22. septembra (TK KBS) Farnosť Brezovička vytvorila model (rekonštrukciu) kartuziánskeho kláštora, ktorý niekedy stál v Brezovičke (v minulosti nazývaný Hamborek) — na kopci zvanom Koscilek. Kartuziáni prišli do ,Hamborka‘ v roku 1307, kde postavili kostol bez veže dlhý 23,5 metra zakončený polygonálnou svätyňou a severne od kostola postavili kláštornú budovu dlhú 36,2 a širokú 10,4 metra. V ,Hamborku‘ boli do roku 1329, kedy odišli na Kláštorisko alebo do Červeného Kláštora.Na Slovensku sa nachádzali iba tri kartuziánske kláštory. Po odchode kartuziánov z ,Hamborka‘ možno slúžil ešte niekoľko rokov ako hospic, prípadne mohol slúžiť ako kláštor pre nejakú inú rehoľu, ktorá mala za svojho patróna sv. Jána Krstiteľa (napr. johaniti), ale potom začal chátrať. Veriaci si okolo roku 1493 na mieste, kde stál kláštorný kostol, postavili kaplnku sv. Žofie. Púte ku kaplnke sa konali na sviatok sv. Martina, na Narodenie Panny Márie a na sviatok sv. Žofie až do čias reformácie, kedy sa už nemal kto starať o kaplnku a podľahla skaze.Podľa tradície kartuziáni zanechali po svojom odchode z Hamborka kalich sv. Mikuláša, ktorý sa teraz nachádza v bardejovskom múzeu. Na kalichu sú tri medailóny: na jednom je pelikán, ktorý kŕmi svoje mláďatá, na druhom je sv. Mikuláš a na treťom je vyobrazený sv. Ján Krstiteľ, ktorého si dávali často kartuziáni za patróna svojich kostolov, informoval Miroslav Martoňák, farár v Brezovičke.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024