Na Luníku IX oslávili druhé výročie návštevy Svätého Otca Františka

TK KBS, sal, lun, ml; pz | 20. 09. 2023 13:10Foto: lunik9.sk

Košice 20. septembra (TK KBS) Po dvoch rokoch od návštevy pápeža Františka na košickom sídlisku Luník IX zorganizovali tamojší bratia saleziáni hudobno-tanečno-duchovné popoludnie na pripomenutie myšlienok Svätého Otca rómskemu národu. Hoci organizátori plánovali open-air podujatím osloviť veľkú časť Rómov na sídlisku Luník IX, pre nepriaznivé počasie bol program presunutý do telocvične pastoračného centra.Kosice, Lunik, Romovia, spomienka, papez FrantisekAko prvý vystúpil štyridsaťpäť-členný spevácky zbor Devjatkakere Čhave z tunajšej základnej školy pod vedením učiteľa Ondreja Ferka. Za ním vystúpili dva dievčenské tanečné súbory L-Street K9 a Čhajengeri Zor, tiež z Luníka IX. Živé publikum pozostávajúce z vyše dvesto domácich Rómov sa postupne utíšilo pri speve skupiny Romane jíle.Mladí z Jarovníc pod vedením sestier Silvie a Ráchel z Congregatio Jesu predstavili život prvej blahoslavenej Rómky Emílie Fernández Rodríguez de Cortés.Divadelné pásmo napísala Daniela Matejová, ktorá pôsobí na Základnej škole s materskou školou bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke. Premiéra divadla sa uskutočnila na tohtoročnej tradičnej Rómskej púti v Gaboltove. Bodku za prvou časťou dala kapela Gipsy Jarko z Jarovníc, ktorá rozospievala a roztancovala celú telocvičňu.Kosice, Lunik, Romovia, spomienka, papez FrantisekTajomník Rady pre Rómov a menšiny Peter Bešenyei na svätej omši pripomenul hodnotu kríža v každodennom živote. Domácim pripomenul, aby sa často schádzali k modlitbe pri kríži, ktorý bol posvätený pri prvom výročí návštevy pápeža Františka na Luníku IX. Záver patril kapele LEHA a modlitbovému spoločenstvu Gréckokatolíckej rómskej misie pod vedením o. Martina Mekela.Zdroje: saleziani.sk lunik9.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024