Študenti sa môžu zapojiť do prvého ročníka súťaže sv. Tomáša Morusa

TK KBS, pk, ml; pz | 20. 09. 2023 10:27Bratislava 20. septembra (TK KBS) Inštitút Ladislava Hanusa v spolupráci s Nadáciou Fides et ratio a Právnickou fakultou Univerzity Komenského vyhlasuje prvý ročník esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa v morálnej, politickej a právnej teórii. Téma, ktorou sa budú súťažiaci vo svojich prácach tento rok zaoberať, sú Registrované partnerstvá na Európskom súde pre ľudské práva — možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky ESĽP (Fedotova). Súťaž je určená pre všetkých študentov univerzít, mladých akademikov a právnikov do 30 rokov. Hlavnou cenou je finančná odmena vo výške 1 000 eur.„Skúsenosti ukazujú, že pre obranu prorodinných hodnôt, dôstojnosti každého človeka a ľudských práv je veľmi dôležitá aplikácia právnych noriem súdmi. Nielen pre zachovanie týchto hodnôt, ale aj pre udržanie dôvery verejnosti v demokratické procesy a v právny štát je kľúčové, aby sudcovia dokázali odolať pokušeniu sudcovského aktivizmu a aby jednotlivé právne normy boli interpretované v duchu, ktorý im dali ich tvorcovia. Verím, že naša súťaž povzbudí študentov práva a mladých právnikov, aby sa zaoberali touto výzvou a pomôže nám nájsť odborne fundované možnosti jej riešenia,“ povedal právnik Boris Bartho, zástupca Inštitútu Ladislava Hanusa v porote súťaže. Finalisti súťaže budú pozvaní na Konzervatívnu právnickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 15. novembra 2023 v priestoroch Právnickej fakulty UK. V rámci programu konferencie budú vyhlásené výsledky súťaže. Víťazné eseje budú neskôr zverejnené na webovej stránke, resp v zborníku súťaže.Bratislava, eseje, sutaz, plagatPodmienky súťaže a prihlasovací formulár sú zverejnené na webovej stránke súťaže www.slh.sk/esejisticka-sutaz. Eseje je možné do súťaže posielať do 31. októbra 2023.Kontakt pre média:  Patrícia Kováčiková, tel.: 0905 991 159 web: www.slh.sk/esejisticka-sutaz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024