Duchovná služba Armády v Českej republike si pripomína 25. výročie vzniku

TK KBS, arm, ml; pz | 20. 09. 2023 08:18Foto: Viera Mikulová

Praha 20. septembra (TK KBS) V pondelok 18. septembra si zástupcovia ministerstva obrany a armády pripomenuli 25. výročie vzniku Duchovnej služby Armády Českej republiky. Ekumenickej bohoslužbe v kostole sv. Jána Nepomuckého predsedal hlavný kaplán Armády ČR Jaroslav Knichal a Pavel Ruml, poradca ministra obrany pre duchovnú službu. Zúčastnili sa na nej aj náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Rehka, zástupcovia cirkví a ďalší hostia.„Duchovná služba sa stala pevnou súčasťou našej armády. V každodennej praxi sa ukazuje, aká je dôležitá pre našich vojakov doma vo vojenských jednotkách i v zahraničných operáciách. Nie náhodou sa jej znovuzrodenie po viac ako päťdesiatich rokoch uskutočnilo v roku 1996 v misii IFOR na Balkáne. Tomáš Holub bol prvým vojenským duchovným, ktorý tam pôsobil,“ pripomenul generál Rehka.Súčasná služba nadväzuje na odkaz vojenských kaplánov v prvorepublikovej armáde a je k dispozícii všetkým príslušníkom Ozbrojených síl a ich rodinám. Od roku 1998 prešlo touto službou viac ako 60 kaplánov. V súčasnosti slúži pod vedením hlavného kaplána 34 vojenských kaplánov a dvaja vojenskí kapláni z 11 kresťanských cirkví.„Je to predovšetkým služba blížnemu, založená na viere a ľudskej spolupatričnosti. Byť tu pre vojakov a s vojakmi v celej armáde, bez ohľadu na hodnosť, pozíciu, miesto alebo situáciu, nie je ľahká úloha. Vojenskí kapláni boli mnohokrát vytrvalou oporou vojakom a ich rodinám počas krízových situácií a tragédií,“ vysvetlil účel kaplánskej služby Knichal.Služba bola v Armáde Českej republiky zriadená 22. júna 1998, keď nadobudol účinnosť rozkaz ministra obrany Českej republiky Michala Lobkowicza č. 19 z 3. júna 1998.V roku 1998 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom obrany, Ekumenickou radou cirkví a Českou biskupskou konferenciou a na Ministerstve obrany bol vymenovaný hlavný kaplán Armády Českej republiky, ktorý začal túto dohodu prakticky realizovať v jednotkách Armády Českej republiky.Zdroj: army.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024