Z Lúrd sa vrátilo domov 400 účastníkov 17. slovenskej púte chorých

TK KBS, hma, ml; pz | 19. 09. 2023 15:55Bratislava 19. septembra (TK KBS) Z Lúrd sa dnes vrátilo takmer 400 ľudí zo Slovenska, ktorý sa zúčastnili na 17. slovenskej púti chorých. Na celosvetovo známe mariánske pútnické miesto ich pozvalo Združenie Rodina Nepoškvrnenej. Je to prvýkrát, čo chorí zo Slovenska putovali lietadlami, predchádzajúcich 16 pútí bolo vlakom. Posledná vlaková púť bola ešte pred pandémiou v roku 2019. Denné informácie z púte prinieslo vo svojom vysielaní a na sociálnej sieti Rádio LUMEN.

Na púť do Lúrd sa slovenskí pútnici vydali v piatok 15. septembra. Zúčastnili sa na nej zdravotne postihnutí vozíčkari, imobilní, zrakovo a sluchovo postihnutí, a tiež deti. Staralo sa o nich 12 lekárov, dvaja medici a 13 zdravotníkov. K dispozícii bolo aj 27 rehoľných sestier Satmárok a 44 dobrovoľníkov. Sprevádzal ich nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo a 16 kňazov.„Prosme Pána, aby pretváral naše srdcia, aby sa stali čím viac podobnými srdcu Márie, o ktorej pápež svätý Pavol VI. povedal, že bola najdokonalejšou Ježišovou učeníčkou. Nech sme aj my, tak ako ona, dobrými nástrojmi v Božích rukách, aby sa aj prostredníctvom nás aj v dnešnej dobe všade tam, kde sa vrátime, mohlo budovať Božie kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja," povedal pri jednej zo svätých omší biskup Beňo. Na ďalšej svätej omši požehnal veľkú sviecu, ktorá je darom slovenských pútnikov Panne Márii. „Nech nám táto svieca pripomína svetlo jeho pravdy a žiaru jeho lásky. Tvoje požehnanie nech spočinie všade tam, kde bude táto svieca horieť," uviedol.Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jeho zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené. Rehoľa Satmárok plánuje začať jej proces blahorečenia. Pápež Ján Pavol II. oficiálne schválil a potvrdil Rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej medzičasom prekročila hranice Slovenska. Dnes má svojich členov po celom svete.TK KBS informovala sr. Hermana Matláková SMVS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024