Poľovnícke slávnosti v Radošine: Nitriansky biskup vyzval k zodpovednému vzťahu k prírode

TK KBS, asi, ml; pz | 18. 09. 2023 14:18Radošina 18. septembra (TK KBS) Už po dvanástykrát sa 16. septembra sa pod bývalým kameňolomom v Radošine konali Poľovnícke slávnosti PZ Havran v Radošine. Ich súčasťou je tradičná svätohubertská svätá omša v  tamojšom amfiteátri,  obetovaná za poľovníkov združenia. Za dobu konania slávností ju celebrovali viacerí významní hostia.Tento rok bol na pozvanie radošinského kňaza Milana Kupčíka jej celebrantom Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Vyjadril potešenie z pozvania do Radošinej aj preto, lebo 21. augusta uplynul rok, čo posvätil obnovený farský chrám Najsvätejšej Trojice v Radošine. V homílii sa prihovoril nielen poľovníkom, ale celému veľkému zhromaždeniu prítomných veriacich zdôraznením nutnosti zodpovedného vzťahu k prírode, ktorú sme dostali do správy, nie do vlastníctva, od samotného jej Tvorcu.Keďže sa slávnosti konajú v sobotu pred výročím posviacky chrámu Povýšenia svätého Kríža, venoval sa i tejto téme. Kríž pretrváva a ľudí aj mení, čo žiadny iný znak nedokáže. Poľovníkov i ostatných vyzval k úctivému správaniu k stvorenstvu, keď poukázal na výrečné české pomenovanie pre poľovníka myslivec - človek, ktorý premyslene koná. Na záver zaželal všetkým Božiu ochranu a požehnal prítomné deti.„Vo farskom kostole sa pri príležitosti hodov organizuje výstava z plodov zeme ako poďakovanie za úrodu, tento rok je to už devätnásty raz. Predstavuje bohatstvo Božích darov a spolu s ostatnými akciami sa nepochybne dotýka duší návštevníkov. Tak si to z celého srdca želajú obetaví a zanietení organizátori týchto podujatí,“ napísala Antónia Sigetová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024