V centre pre mládež v Bojničkách sa konalo stretnutie absolventov I-kurzu

TK KBS, mko, ml; kj | 18. 09. 2023 13:09Bojničky 18. septembra (TK KBS) V sobotu 16. septembra 2023 sa v Diecéznom centre pre mládež v Bojničkách stretlo celkom 20 mladých ľudí, ktorí absolvovali prvý ročník poslednej animátorskej školy organizovanej Komisiou pre mládež Trnavskej arcidiecézy v roku 2016.„Pri svätej omši Ondrej Chrvala – vtedajší správca diecézneho centra mládeže – všetkých privítal a pripomenul, čo sa absolventi na kurze naučili. Program pokračoval obedom a spoločným neformálnym časom, pri ktorom sa účastníci delili o to, ako poznatky z kurzu aplikovali do života a zároveň aká je ich aktuálna životná situácia. Stretnutie sa ukončilo spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu v kaplnke centra. Na podujatí sa zúčastnili aj kňazi, ktorí tento kurz spoluorganizovali – Juraj Schindler (aktuálne správca farnosti Veľké Kostoľany) a Peter Mihálik (aktuálne správca farnosti Veľký Ďur),“ informovala členka organizačného tímu Ikurzu Monika KolárikováI-kurz bol prvý ročník animátorskej školy, ktorý bol inšpirovaný Teológiou tela Jána Pavla II. a pripravovaný kňazmi z Trnavskej arcidiecézy. Kurz má tri ciele – integritu, identitu a iniciatívu absolventa. Na základe týchto ideí získal aj pomenovanie I –kurz. Počas neho kňazi a aj animátori sprevádzali mladých, aby sa základy teológie Jána Pavla II. stali každodennou súčasťou ich života.Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy je tím mladých ľudí pod vedením kňaza povereného pastoráciou mladých v diecéze a ktorého cieľom je prepájať jednotlivé aktivity v arcidiecéze, koordinovať spoločné projekty a zastrešovať rôzne akcie spoločenstiev mladých v Trnavskej arcidiecéze. Snaží sa vytvárať priestor pre vzájomné stretnutia členov spoločenstiev, pre mapovanie a posúvanie mládežníckych skupiniek v regióne, ale aj pre formáciu a efektívne využitie voľného času.Od júla 2023 je pastoráciou mládeže v Trnavskej arcidiecéze poverený Pavol Reisel.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024