V Trnave spomínali na návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. pred 20 rokmi

TK KBS, abu, dk, ml; kj | 18. 09. 2023 13:00Trnava 18. septembra (TK KBS) Trnavská arcidiecéza zorganizovala spomienku pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Trnave. Svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri tejto príležitosti celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Trnave začali slávením svätej omše, ktorú v Katedrále sv. Jána Krstiteľa celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovali generálny vikár Peter Šimko, trnavský farár dekan vdp. Jozef Gallovič a ďalší kňazi. Na svätej omši boli prítomní aj skauti, ktorí si priebežne vymieňali stráž pri skautskej zástave. Medzi prítomnými veriacimi nechýbali ani viaceré rehoľné sestry uršulínky, premonštrátky či notredamky.V úvode svätej omše si veriaci vypočuli kompletný životopis pápeža sv. Jána Pavla II., ktorý prečítal honorárny kanonik Trnavskej kapituly Ján Vido.Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa veriacim prihovoril v homílii. Predovšetkým v nej vydal osobné svedectvo o stretnutí sa s Jánom Pavlom II. Aj osobnými zážitkami chcel trnavský arcibiskup vyjadriť, že Ján Pavol II. bol naozaj svätý.Prítomným tiež vysvetlil, aký najvýraznejší odkaz zanechal sv. Ján Pavol II. „Bol to Boží muž. V poslednom čase veľmi často spomínam, že my máme v Katolíckej cirkvi čnosti, že napríklad veľkou čnosťou je vďačnosť, ktorej je však málo. A ešte považujem za takú veľkú aj čnosť zmužilosti a on túto čnosť mal. Bol mužom Božím,“ povedal arcibiskup Ján Orosch.Po modlitbe po svätom prijímaní nasledovala akadémia o sv. Jánovi Pavlovi II. Monika Kopecká uviedla bývalého primátora Štefana Bošnáka, ktorý si pred prítomnými zaspomínal, ako sa udalosti pred tými 20 rokmi pripravovali a zrealizovali. Nezabudol spomenúť ani to, čo vtedy ľudia prežívali.Po bývalom primátorovi sa k prítomným prihovorila i Monika Kopecká, ktorá sa danou témou zaoberá. Zároveň sa na obrazovkách, ktoré sa v Trnavskom katedrálnom chráme nachádzajú, premietal krátky zostrih RTVS z návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.Návštevu sv. Jána Pavla II. v Trnave pripomína bronzová socha z roku 2005, ktorá sa nachádza pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa. Po akadémii ukončili svätú omšu záverečným požehnaním a všetci prítomní vyšli von z katedrály práve k tejto bronzovej soche sv. Jána Pavla II., kde sa pomodlili litánie k tomuto svätcovi. Zhromaždenie sa rozišlo po krátkej modlitbe a kladení vencov k soche.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave, Dušan Kolenčík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024