Mladí z UPeCe boli i tento rok na misiách medzi Slovákmi v Rumunsku

TK KBS, tg, ml; kj | 18. 09. 2023 12:35Rumunsko 18. septembra (TK KBS) Mladí študenti z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave (UPeCe) boli i tento rok na misiách medzi Slovákmi v severozápadnej časti Rumunska. Študenti – misionári boli v lete dva týždne vo farnosti Gemelčička a Bodonoš a v septembri vo farnosti Boromlac.Ich každodenná prítomnosť vo farnostiach bola naplnená katechézami pre deti, mladých i dospelých farníkov jednotlivých farností. Spolu s nimi sa na misiách zúčastnili i pátri Spoločnosti Božieho Slova, Martin Štefanec SVD a Tomáš Gerboc SVD. Katechézy pre deti a mládež boli sprevádzané rôznymi hrami, aktivitami aj krátkym duchovným slovkom na vopred pripravené témy vychádzajúce z Ježišovho života a sviatostí Cirkvi. Večerný čas po omšiach patril katechézam pre dospelých. Tých mladí stretávali aj počas dňa, keď im pomáhali pri ich každodenných domácich povinnostiach, či trávili s nimi čas v rozhovore. Na krátku návštevu prijal vo svojom biskupskom sídle v Oradei (Veľký Varadín) mladých z UPeCe diecézny biskup Mons. László Böcskei, ktorý je otcom diecézy, v ktorej je prítomný najväčší počet Slovákov žijúcich v Rumunsku.„Na záver tretieho turnusu, v predvečer slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, sa študenti zúčastnili na pobožnosti krížovej cesty na kopci nad obcou Boromlac spolu s ľuďmi z tejto dediny i okolia a na svätej omši, ktorá sa v areáli pútnického miesta konala. Krížovú cestu postavili farníci spolu s pánom farárom v priebehu jedného mesiaca v roku 2016. Krížová cesta sa nachádza na kopci oproti farskému kostolu nad obcou Boromlac a z vtáčej perspektívy pripomínajú jednotlivé zastavenia tvar stromu. Ten má pripomínať rajský strom, ktorý priniesol človeku smrť. Na vrchole sa nachádza veľký kríž, ktorý vrátil človeku nádej na večný život,“ informoval TK KBS P. Tomáš Gerboc SVD.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024