Talianske noviny zverejnili odhalený list pápežovi o koncentračných táboroch

TK KBS, ekai, ml; kj | 18. 09. 2023 11:47Taliansko 18. septembra (E-kai) Taliansky denník Corriere della Sera uverejnil vo svojej nedeľnej prílohe Lettura originál listu, ktorý dokazuje, že pápež Pius XII (1939 – 1958) vedel o masových vyhladzovacích táboroch v Nemeckej ríši najneskôr v decembri 1942. V liste od nemeckého jezuitu pátra Lothara Königa sa okrem iného uvádza: „Posledné informácie o 'Rawa Ruska' s vysokou pecou SS, kde bolo denne zabíjaných až 6 000 ľudí, najmä Poliakov a Židov, som našiel opäť potvrdené prostredníctvom iných zdrojov. Správa o Osvienčime (Auschwitz) pri Katoviciach je tiež pravdivá.“List pátra Königa je adresovaný osobnému sekretárovi pápeža Pia XII. pátrovi Robertovi Leiberovi. Obsahuje aj poznámku, že priložené informácie boli „získané s najvyšším rizikom“.„Ak by sa nepoužili s najväčšou opatrnosťou a obozretnosťou“, boli by ohrozené životy autora a ďalších osôb, napísal páter König. Vysvetlil, že „je tu veľká obava, či Rím bude postupovať s potrebnou opatrnosťou a či sa v prípade prípadného obsadenia Vatikánu nenájde nič, naozaj nič usvedčujúce, čo by sa dalo hodnotiť v neprospech nemeckej cirkvi“.List jezuitu osobnému tajomníkovi nemeckého pápeža, pátrovi Robertovi Leiberovi, je datovaný 14. decembra 1942. O desať dní neskôr vo svojom vianočnom príhovore vysielanom Vatikánskym rozhlasom Pius XII. vyjadril ľútosť nad tým, že „státisíce ľudí sú posielané na smrť bez akejkoľvek viny a len pre svoju národnosť alebo rasu“.V tom istom vydaní nedeľnej prílohy novín je rozhovor s vatikánskym archivárom Giovannim Cocom, ktorý list ako prvý analyzoval. Uvádza v ňom, že správa z Osvienčimu, ktorá sa v liste spomína, sa zatiaľ nenašla. Podľa Cocoa bol Vatikán ešte pred príchodom listu pátra Königa zo 14. decembra 1942 informovaný o existencii táborov ako Dachau a Auschwitz. Spočiatku sa však myslelo, že koncentračné tábory sú len tábory na hromadné zatýkanie, kde mnohí ľudia zomreli kvôli zlým podmienkam, v ktorých boli držaní. Teraz nájdený list toto vnímanie zmenil. List sa nachádzal v zbierke vatikánskeho Štátneho sekretariátu, ktorá bola až v roku 2019 presunutá do ústredného Apoštolského archívu (bývalý Vatikánsky tajný archív).Úloha pápeža v období nacizmu a druhej svetovej vojny bola dlhé roky kontroverzná. Kritici mu vyčítajú, že o nacistických zverstvách vedel, a napriek tomu mlčal. Iní poukazujú na skutočnosť, že Pius XII. a Vatikán zachránili tisíce Židov tým, že ich ukryli v kláštoroch a poskytli im víza. Archívy z tohto obdobia boli len nedávno sprístupnené nezávislým bádateľom. V dňoch 9. až 11. októbra sa na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme uskutoční medzinárodný kongres, na ktorom sa bude diskutovať o dôsledkoch najnovšieho výskumu pre židovsko-kresťanské vzťahy.Zdroj: E-kai
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024