Meditácia kardinála Parolina pri vešperách v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach

TK KBS, pp, mk; ml | 15. 09. 2023 19:35Foto: Katarína Jančišinová

Košice 15. septembra (TK KBS) Prinášame plné znenie meditácie štátneho sekretára Svätej stolice, kardinála Pietra Parolina, ktorú predniesol dnes, v piatok 15. septembra 2023, v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.Košice, vešpery, kardinál Parolin Košice, vešpery, kardinál Parolin

Foto: Katarína JančišinováDrahí bratia a sestry,modlitba vešpier, ktorou sa lúčime s týmto dňom, chýliacim sa ku koncu, nás spojila v tejto krásnej a historickej katedrále Košíc, mesta, ktoré nás svojou geografickou polohou otvára svetu a kultúre Východu.Srdečne pozdravujem J. E. Mons. Bernarda Bobera, Vášho arcibiskupa, J. E. Mons. Cyrila Vasiľa, košického arcibiskupa a eparchu, a všetkých prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky a všetkých vás, ktorí ste prítomní v tejto katedrále na modlitbe vešpier.V krypte tejto katedrály je pochovaný Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko, ktorého si Pán povolal k sebe minulý rok a ktorého sté výročie narodenia budeme sláviť na budúci rok 11. marca. Kard. Tomko bol nielen veľkým služobníkom Svätej stolice, ktorý zastával najvyššie zodpovedné funkcie v univerzálnej Cirkvi, ale aj verným a príkladným svedkom slovenskej duchovnej a národnej identity.Počas posledných Svetových dní mládeže v Lisabone pápež František zdôraznil dôležitosť kráčania a to, že všetci musíme kráčať s Pannou Máriou a zveriť sa jej materinskému pohľadu a ochrane. Spoločné kráčanie s Pannou Máriou nám dáva istotu a pomáha nám vytrvať vo viere a posilňovať ju. Mária vždy kráča (evanjeliá nám ju predstavujú ako Ženu na ceste) a my potrebujeme vieru, ktorá sa vždy vydáva na cestu... na putovanie spojené s hľadaním Pána.Synodalita je práve výrazom Cirkvi na ceste a v Prípravnom dokumente na synodu (Instrumentum laboris) sú uvedené tri základné charakteristiky, ktoré túto cestu robia účinnou: spoločenstvo s vyznávaním našej viery, účasť, ktorá nás robí zodpovednými a aktívnymi, a misia, ktorá nás dáva do pohybu s evanjelizáciou zameranou na periférie sveta. Napredujeme ako veriaci ľud spolu s Máriou, ktorá nás vedie k Pánovi. Mária je Matka putovania, ktorá sa vydáva na cestu (homília pápeža Františka v Šaštíne 15. septembra 2021). Synoda, ktorú sa pripravujeme sláviť, od nás chce, aby sme si viac uvedomili, že všetci sme aktívnymi osobami, a nie pasívnymi subjektmi našich spoločenstiev, a že všetci pokrstení sa musia cítiť zapojení do dynamiky evanjelizácie a pastoračného života Cirkvi.Preto, bratia a sestry, pokračujme v spoločnom kráčaní, lebo keď kráčame sami, riskujeme, že sa stratíme a vydáme sa po nesprávnej ceste. Keď kráčame spolu, máme predovšetkým možnosť stretnúť sa navzájom. Toto stretnutie vytvára dôveru a vzájomnú úctu a umožňuje nám pomáhať si navzájom, robí nás odvážnymi, zbavuje nás všetkých predsudkov, otvára nás prijatiu každého bez toho, aby sme niekoho vylučovali, a necháva nás prikryť plášťom Panny Márie, ktorá nás drží pri sebe nablízku a chráni nás, pričom vždy udržiava nažive nádej.Dnes večer sa modlíme modlitbu zverenia Panne Márii. K nej, Kráľovnej pokoja, sa prihovárame za ukončenie vojny na Ukrajine. Panna Mária vie, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa o nás postará. Zverujeme jej všetky svoje potreby, obavy a nádeje. Zverujeme jej utrpenie tisícov našich bratov a sestier utečencov z Ukrajiny. Prosíme Presvätú Pannu, aby nám dodala entuziazmus a odvahu a pomohla nám kráčať vždy s ňou, aby sme prekonali všetky naše obavy a svedčili o kresťanských hodnotách.Dnes večer, keď sa budeme vracať domov, vezmime si Pannu Máriu do našich sŕdc a do našich domovov, aby ich chránila svojou materinskou láskou.Amen.Preložil Martin Kramara
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023