Príhovor kardinála Pietra Parolina po požehnaní Centra prijatia v Košiciach

TK KBS, pp; ml | 15. 09. 2023 18:41Košice 15. septembra (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru štátneho sekretára Svätej stolice, kardinála Pietra Parolina, ktorý predniesol dnes, v piatok 15. septembra 2023, po požehnaní Centra prijatia a integrácie pre ukrajinských utečencov v Košiciach.Kosice kardinal, Parolin, Centrum prijatiaKosice kardinal, Parolin, Centrum prijatiaFoto: Katarína Jančišinová-Som duchovne spojený s vami všetkými, ktorí ste sa dnes večer zišli na požehnaní Centra prijatia a integrácie ukrajinských utečencov, a som rád, že sa môžem stretnúť s ukrajinskou komunitou.Ďakujem J. E. Mons. Cyrilovi Vasiľovi a celej košickej gréckokatolíckej komunite za to, že s nemalými obetami a s presvedčeným odhodlaním realizovali toto Centrum prijatia a pomoci. Slovensko, a najmä Košice, sa vzorne zachovalo pri prijímaní utečencov z Ukrajiny a solidárne im poskytlo pomoc. Mnohých prijali aj rodiny, ktoré im dali k dispozícii svoje domovy v duchu bratstva, ktoré spája Ukrajinu so Slovenskom.Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev prostredníctvom charity dala k dispozícii personál a priestory, aby s bratskou láskou prijala tých, ktorí prekročili neďalekú hranicu, najmä tých, ktorí to najviac potrebovali.Vďaka patrí všetkým, ktorí sa v tomto centre venujú a budú venovať ľuďom v núdzi a pomáhajú im ľudsky i duchovne. Je dôležité pomáhať týmto našim bratom a sestrám utečencom, a najmä pomáhať im získať späť dôveru a udržať si nádej. Prijatie a bratstvo totiž otvárajú cesty nádeje. Je hlboko kresťanské pomáhať ľuďom v núdzi a slúžiť im. Vy všetci v tomto centre realizujete kultúru nezištného stretnutia a bratského prijatia.Srdečne vás všetkých pozdravujem, drahí ukrajinskí bratia a sestry. Od začiatku tejto absurdnej vojny na Ukrajine pápež František opakovane naliehavo vyzýval na mier a zastavenie nepriateľských akcií a vyjadroval náklonnosť, solidaritu a blízkosť ukrajinskému ľudu, ktorý denne zveruje v modlitbe milosrdnému Pánovi. Vojna je veľká tragédia a vy ju prežívate na vlastnom tele, vidíte, ako trpia vaši blízki a ako sú vaše domovy zničené.Preto je prijatie veľkým svetlom konkrétnej podpory, ale aj nádejou do budúcnosti, dôverujúc, že sa budete môcť vrátiť do svojej vlasti, do svojich domovov a budete môcť obnoviť svoje životy.Pápež František robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa podporil dialóg a čo najskôr dosiahlo prímerie na Ukrajine, ktoré by nebolo len stratégiou opätovného zbrojenia, ale krokom k skutočnému, spravodlivému a stabilnému mieru, ktorý umožní pomaly obnoviť ľudskú a sociálnu štruktúru zničenú zbraňami.Drahí ukrajinskí bratia a sestry, sme vám všetkým veľmi nablízku svojimi modlitbami a konkrétnou a materiálnou pomocou, aby sme zmiernili vaše utrpenie a nešťastie. Pokračujme všetci v intenzívnych modlitbách za ukončenie vojny.A na záver vyjadrujem hlbokú vďaku všetkým dobrodincom, pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí poskytujú pomoc v tomto centre. Toto sú diela, ktoré sa najviac páčia nášmu Pánovi. Evanjelium nám totiž jasne pripomína, že všetko, čo robíme našim bratom a sestrám, ktorí sú v núdzi a ťažkostiach, robíme samotnému Pánovi (porov. Mt 25, 31 a nasl.). Ešte raz vám všetkým ďakujem a s bratskou láskou pokračujte v plnení tohto chvályhodného záväzku autentickej solidarity a ľudského bratstva.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024