V metropole východného Slovenska privítali kardinála Pietra Parolina

TK KBS, ml; kj | 15. 09. 2023 16:45Košice 15. septembra (TK KBS) Štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin, pricestoval do metropoly východného Slovenska. Po prílete ho privítali fanfáry, deti s kyticou bielych ruží i mladí v krojoch s chlebom a soľou. Spevom „Mnohaja lita!“ kardinála vítal FS Parobci z Dvorianok. Nechýbalo ani privítanie predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja a mesta Košice. Štátneho sekretára privítal župan Rastislav Trnka a primátor Jaroslav Polaček v sprievode viceprimátorky Lucie Gurbaľovej. Nechýbali predstavitelia Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi so sprievodom.Kardinála následne čakalo liturgické privítanie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici, do ktorého vošiel spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, košickým eparcpm. Privítal ich otec Pavol Bardzák, farár farnosti Košice – Staré mesto. Kardinál Pietro Parolin vzal do ruky pripravený ručný kríž, vstúpil do svätyne chrámu, pobozkal katedrálny oltár, vyšiel cárskymi dverami žehnajúc prítomný ľud, ktorý sa zhromaždil na večernú svätú liturgiu. Po krátkom odpočinku a občerstvení, sa pred eparchiálnym úradom zoradil liturgický sprievod, ktorý hostí priviedol do átria na Dominikánskom námestí 41, v ktorom sa schádza mládež i projekt prijímacieho a integračného centra pre ukrajinských utečencov.Kardinála privítali ukrajinské deti a mládež básňou i chlebom. Odovzdali dary, ku ktorým sa pripojila aj košická mládež združená v UNIPASe (Univerzitná pastorácia Košickej eparchie), zatiaľ čo ľud spieval Modlitbu za Ukrajinu Bože velikij jedinyj. Po posviacke Centra prijatia a integrácie ukrajinských utečencov sa Štátny sekretár krátko prihovoril prítomnému spoločenstvu. Vyzdvihol promptnú a láskyplnú reakciu Košickej eparchie na vojnovú krízu a príliv utečencov z Ukrajiny. Cirkev, latinská aj gréckokatolícka, prostredníctvom charity dala k dispozícii personál a priestory, aby s bratskou láskou prijala tých, ktorí prekročili neďalekú hranicu, najmä tých, ktorí to najviac potrebovali.Ďakoval všetkým, ktorí už darovali svoj čas tomuto centru, i tým, ktorí ho ešte v budúcnosti venujú ľuďom v núdzi, a takto im budú pomáhať ľudsky i duchovne. Prítomnú ukrajinskú komunitu uistil o modlitbách, materiálnej pomoci i snahe pápeža Františka o podporenie dialógu mieru. Celé požehnanie spevom sprevádzala aj mládež UNIPASu, vrátane uvítacie i záverečnej piesne, počas ktorej kardinál kráčal do neďalekého Dómu sv. Alžbety, kde sa pomodlil vešpery a prihovoril sa veriacim. V sobotu navštívi Klokočov, kde bude predsedať svätej liturgii Jána Zlatoústeho (o 10:00) a požehná pútnické centrum pri svätyni. Potom odletí späť do Vatikánu.Poznámka: V správe boli využité informácie TS KE (Jaroslav Fučko)Aktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024