Biskupi s kardinálom Parolinom zopakovali modlitbu, ktorú sa modlili s pápežom

TK KBS, ml; kj | 15. 09. 2023 10:30Šaštín 15. septembra (TK KBS) Šaštín opäť ožil národnou púťou k Sedembolestnej Panne Márii. Pred slávnostnou svätou omšou sa hlavný celebrant, štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin, v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie modlil s biskupmi modlitbu, ktorú sa s rovnakým úmyslom ako pred dvomi  rokmi modlili so Svätým Otcom.Pápež František vtedy venoval priestor spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska na pôde pútnickej svätyne. Zúčastnili sa na nej biskupi v službe, emeritní biskupi a apoštolský nuncius na Slovensku. Prinášame text modlitby z liturgického misála, ktorú viedol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.„Naša Sedembolestná Panna, zišli sme sa tu pred tebou ako bratia, vďační Pánovi za jeho milosrdnú lásku. A ty si tu s nami ako si bola s apoštolmi vo Večeradle.Matka Cirkvi a útecha zarmútených, s dôverou sa obraciame k tebe, v radostiach aj v námahách našej služby. Pozeraj na nás s nehou a priviň nás do svojho náručia.Kráľovná apoštolov a útočisko hriešnikov, ty poznáš ľudské hranice, duchovné zlyhania, bolesť z osamelosti a opustenosti: uzdrav svojou vľúdnosťou naše rany.Matka Božia a naša Matka, zverujeme ti svoj život a našu vlasť, zverujeme ti aj naše biskupské spoločenstvo. Vypros nám milosť, aby sme s každodennou vernosťou žili slová, ktoré nás naučil tvoj Syn Ježiš a s ktorými sa teraz, v ňom a spolu s ním, obraciame k Bohu, nášmu Otcovi.“Po spoločnej modlitbe Pater noster (Otče náš) kardinál Parolin uzavrel modlitbu slovami:„Bože, ty dávaš Cirkvi milosť nábožne nasledovať preblahoslavenú Pannu Máriu v rozjímaní o Kristovom utrpení; dopraj, prosíme, aby sme na jej príhovor pevnejšie priľnuli k tvojmu jednorodenému Synovi a získali plnosť jeho milosti. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.“Po modlitbe pred oltárom s milostivou sochou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa začala slávnostná svätá omša, ktorá je vrcholom Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024