Príhovor kardinála Pietra Parolina po požehnaní súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda

TK KBS, pp; ml | 14. 09. 2023 16:01Bratislava 14. septembra (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru štátneho sekretára Svätej stolice, kardinála Pietra Parolina, ktorý dnes, vo štvrtok 14. septembra 2023, predniesol po požehnaní súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave.Bratislava, hrad, susosie, Cyril, Metod, Gorazd

Bratislava, kardinal, Parolin

Foto: TK KBS/Peter ZimenPlné znenie príhovoru kardinála Pietra ParolinaDrahí bratia a sestry, dámy a páni!Pripomíname si 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a pri tejto príležitosti je pre mňa veľkou radosťou požehnať tri sochy, znázorňujúce svätých Cyrila a Metoda spolu so svätým Gorazdom, ktorý bol ich prvým žiakom a ktorého si sám svätý Metod vybral za svojho nástupcu v biskupskej misii. Toto súsošie symbolizuje nielen stáročnú prítomnosť kresťanstva na Slovensku, ale aj vôľu a túžbu, ako je uvedené v Ústave SR, budovať krajinu na odkaze svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň patrónmi Európy.Bratsky pozdravujem predsedu Konferencie biskupov Slovenska J. E. Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, prítomného so všetkými biskupmi a cirkevnými predstaviteľmi. S úctou pozdravujem predsedu Národnej rady pána Borisa Kollára a všetky inštitucionálne a vojenské orgány. Osobitný pozdrav patrí aj veľvyslancom a členom diplomatického zboru a vám všetkým, ktorí ste sa tu zišli.Už 30 rokov sú vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskom, založené na veľkej vzájomnej úcte a plodnej spolupráci, veľmi pevné. A ešte viac ich obohatili apoštolské návštevy pápeža Jána Pavla II, ktorý prišiel na Slovensko trikrát (1990, 1995 a 2003), a pred dvoma rokmi, práve v tento deň roku 2021, navštívil Slovensko aj pápež František. Práve vtedy bol Svätému Otcovi predstavený projekt súsošia a dnes sme šťastnými svedkami jeho dokončenia. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jeho realizácii. Tieto sochy, umiestnené v blízkosti Hradu, žiaria ako symbol historickej kontinuity a jednoty slovenského národa. Kiež by to tak bolo aj v nasledujúcich storočiach.Ako je známe, žiadosť veľkomoravského kniežaťa Rastislava adresovaná cisárovi Michalovi III. o vyslanie jeho ľudu „biskupa a učiteľa... ktorý by vedel vysvetliť pravú kresťanskú vieru v ich jazyku“ (porov. Slavorum apostoli, č. 5) znamenala prelom v živote svätých Cyrila a Metoda. Hlavným poslaním Cyrila a Metoda bolo oboznámiť slovanské národy s evanjeliom. Ich spôsob evanjelizácie bol však v dejinách kresťanstva celkom nový. Cyril a Metod iniciovali proces inkulturácie viery. Okrem ohlasovania evanjelia tak vstúpili do dialógu s kultúrou slovanských národov a prostredníctvom počúvania a služby sa začlenili do kultúrnej dynamiky doby. Vstúpili do dialógu s kultúrou, spojili vieru a kultúru a prostredníctvom vzdelávacích a vedeckých pokrokov priniesli plodný rozvoj pre kresťanstvo i spoločnosť.Ako dobre poukázal kardinál Jozef Tomko, ctihodnej pamäti, v kultúre a tradícii Slovenska predstavujú svätí Cyril a Metod stály prúd, ktorý je schopný obnovovať energiu a hodnoty v rôznych oblastiach, ako je viera, kultúra, literatúra, umenie, ba dokonca aj vedomie národnej identity (porov. kard. J. Tomko, Význam svätých Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a slovenských dejinách).V skutočnosti „Cyril a Metod prispeli rozhodujúcim prínosom pri budovaní Európy, nielen pokiaľ ide o jej kresťanské náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej občianskej a kultúrnej jednoty... Byť kresťanmi v súčasnej dobe znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v Cirkvi i spoločnosti.“ (Slavorum Apostoli č. 27)Rieka Dunaj, ktorú vidíme ticho tiecť z tohto historického hradu a ktorá preteká viacerými európskymi krajinami, symbolizuje harmóniu a jednotu, ktorú podporovali svätí Cyril a Metod, vytvárajúc bratstvo a spoločenstvo s týmito územiami pri rešpektovaní identity jednotlivých národov a s víziou podpory spoločného dobra, ktoré presahuje parciálne záujmy.V čase, keď oslavujeme tri desaťročia plodných diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, dúfame aj v bezprostrednú budúcnosť mieru v tomto regióne a modlíme sa, aby sa vojna na susednej Ukrajine čoskoro skončila. Všetci sme povolaní pracovať pre mier s neúnavným nasadením. Na záver pripomínam slová pápeža Františka, ktoré povedal 13. septembra 2021 v Bratislave: „...Dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy. A to všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi.“Ďakujem.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024