Pred 20 rokmi svätý Ján Pavol II. blahorečil sr. Zdenku a biskupa Hopka

TK KBS, tk, ml; pz | 14. 09. 2023 07:05Bratislava 14. septembra (TK KBS) Pred 20 rokmi navštívil Slovensko Ján Pavol II. Štvordňová návšteva dnes už svätého poľského pápeža na Slovensku vyvrcholila slávnostnou svätou omšou v bratislavskej Petržalke, počas ktorej blahorečil dve obete komunistického režimu – gréckokatolíckeho pomocného prešovského biskupa Vasiľa Hopku a rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú (14. 9. 2003).Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnilo šesť kardinálov, 45 biskupov a podľa posledných odhadov okolo 200 až 250 tisíc veriacich, ako aj vtedajší prezident SR Rudolf Schuster, bývalý predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský, vtedajší predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, ďalší zástupcovia parlamentu, vlády a členovia diplomatického zboru.

Zdroj: Prešovská archieparchia

Zdroj: Bratislavská arcidiecézaPriestor pred kostolom nesie názov Námestie Jána Pavla II., na ktorom sa vypína socha pápeža z tvorby Jána Gazdíka. Vnútri kostola je busta pápeža a kópie darov preňho, ako aj veľkorozmerné portréty blahoslavených a oltárny kríž od sochára Svetoslava Ilavského. V kostole je polkruhová oltárna platňa, na ktorej vtedajší pastier Katolíckej cirkvi slávil svätú omšu. A na stene visí pamätná tabula s jeho odkazom: „Nehanbite sa za evanjelium!“Bližšie informácie o slávnosti blahorečeniaPápež Ján Pavol II. prišiel do areálu Kostola Svätej rodiny krátko pred 9:30 hodinou. V papamobile so spustenými oknami pomedzi veľké množstvo veriacich, ktorých pozdravil a mával im bielou vreckovkou. Svätého Otca privítal vtedajší bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. V spojitosti so sviatkom Povýšenia svätého Kríža sa niesol príhovor Jána Pavla II. v úvode svätej omše: „Drahí bratia a sestry, vznešený Kristov kríž, ktorý oslavujem túto septembrovú nedeľu je pravý strom života a kráľovský trón ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána, schodmi do raja, spájajúcimi nebo a zem,“ vyhlásil.Po úvodných slovách nasledoval obrad blahorečenia. Mons. Ján Babjak a Mons. Ján Sokol prečítali životopisy mučeníkov. Svätý Otec predniesol formulu blahorečenia: „My, prijímajúc želanie našich bratov Jána Babjaka, biskupa Prešovskej eparchie a arcibiskupa Jána Sokola, metropolitu Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy a mnohých ďalších bratov v biskupskej službe a iných veriacich, po tom, ako sme dostali vyjadrenie Kongregácie pre kauzy svätých, našou Apoštolskou autoritou dovoľujeme, aby sa ctihodní Boží služobníci Vasiľ Hopko a Zdenka Schelingová odteraz nazývali blahoslavení a aby sa mohli sláviť ich sviatky na miestach a podľa noriem práva, každý rok: pre Vasiľa Hopka jedenásteho mája a pre Zdenku Schelingovú tridsiateho júla. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“Vo svojej homílii vzdal Ján Pavol II. vďaku Bohu za „milovaný slovenský národ,“ ktorý „dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho Cirkvi a pokračoval: „Povzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi za evanjelium! Chráň si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života,“ povedal. Pápež prečítal osobne približne tretinu svojho príhovoru. Podobne ako na predošlých omšiach, aj dnes sa osobne prihovoril veriacim v úvode a závere. Jeho ďalšie slová tlmočil veriacim kardinál Jozef Tomko.„Na kríž upierali svoj nezlomnou vierou naplnený pohľad aj biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra Zdenka Schelingová, ktorých som dnes s radosťou zapísal do zoznamu blahoslavených,“ uviedol. „Obaja stoja pred nami ako žiarivé príklady vernosti z čias tvrdého a nemilosrdného náboženského prenasledovania. Biskup Vasiľ nikdy nezaprel svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a vernosť pápežovi. Rehoľná sestra Zdenka, aby pomohla služobníkom Pána Boha, neváhala vystaviť vlastný život nebezpečenstvu,“ zdôraznil Svätý Otec. „Kríž sa im stal cestou k životu, prameňom sily a nádeje, skúškou lásky k Bohu a blížnemu,“ dodal.Na záver svätej omše sa Ján Pavol II. prihovoril veriacim v šiestich jazykoch. Ako prvým požehnal maďarským pútnikom v ich rodnej reči a zaželal im, aby ich Pán Ježiš zahrnul milosťou a naplnil darom svojho Ducha. Srdečne pozdravil nemecky hovoriacich pútnikov, zvlášť tých, čo prišli z Rakúska. Ukrajincom pripomenul svoju apoštolskú cestu do ich krajiny. Požehnal aj pútnikom z Česka a Poľska a na záver sa prihovoril prítomným Talianom. Ján Pavol II. poďakoval pred záverom svojej tretej pastoračnej cesty na Slovensku celej kresťanskej komunite, predstaviteľom štátu, pracovníkom bezpečnosti a zástupcom médií. „Vyslovujem z hĺbky srdca úprimné - Pán Boh zaplať!,“ povedal v jeho mene kardinál Jozef Tomko. Pápež v príhovore osobitne pozdravil slovenskú mládež, ktorú označil za svoju nádej. „Nebojte sa byť opravdivými priateľmi Ježiša. Od neho sa naučíte správne milovať tento svet, s jeho pomocou vybudujete kultúru lásky,“ uviedol pápež. So Slovenskom sa rozlúčil slovami: „Vďaka ti, Slovensko! Všemohúci Boh nech ťa žehná a zachová vo svojej láske!“Po svätej omši sa všetci spolu pomodlili Anjel Pána, na záver Svätý Otec povedal ešte tieto slová: „Na záver tohto slávenia sa všetci chceme v mysli ešte raz postaviť pod Kristov kríž, a prijať od neho, ako vzácny dar, jeho matku, ktorá od tej chvíle je aj matkou Cirkvi. Podľa príkladu apoštola Jána, aj my si ju berieme k sebe (porov. Jn 19,27), aby sme sa od nej učili počúvaniu a obetavej skromnosti, vlastnostiam, ktorými sa vyznačovala ako prvá učeníčka Pána. Spoločne s novými blahoslavenými prosme Pannu Máriu, aby, na jej príhovor, kresťanské spoločenstvo žijúce na Slovensku bolo bohaté na svätosť, odvážne v konaní dobra a silné vo svedectve.“PLNÉ ZNENIE príhovorov je TUSVEDECTVÁ o uzdravení na príhovor sr. ZdenkyProgram posledného dňa návštevy hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku pokračoval obedom s kardinálmi a biskupmi na Apoštolskej nunciatúre. Popoludní pápež ukončil tretiu pastoračnú návštevu v SR. Po rozlúčke na apoštolskej nunciatúre nasledovala oficiálna rozlúčka Jána Pavla II. s predstaviteľmi štátu a cirkvi na bratislavskom letisku.Zdroj: Archív TK KBS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024