Ekumenické spoločenstvo cirkví pozýva na spoločné Veni Sancte v Košiciach

TK KBS, mk, ml; kj | 12. 09. 2023 16:00Košice 12. septembra (TK KBS) Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity (TF KU) v Košiciach a Univerzitným pastoračným centrum svätých košických mučeníkov pripravuje pri príležitosti začiatku akademického roku 2023/2024 slávnostné Veni Sancte, ktoré bude 25. septembra 2023 o 19:00 v Seminárnom kostole v Košiciach. Zúčastnia sa na ňom predstavitelia cirkví a náboženských spoločenstiev, fakúlt na území mesta Košice.Hlavným celebratom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Pri svätej omši bude zároveň odovzdaný menovací dekrét doc. Radoslavovi Lojanovi, súčasnému dekanovi Teologickej fakulty, ktorý povedie TF KU aj v ďalšom funkčnom období.Kosice, Veni Sancte, plagat„Veni Sancte má svoje hlboké opodstatnenie a nadväzuje na tradíciu európskych univerzít, ktoré vznikali s prispením cirkví a v ktorých universita sprofessorum et scholarium znamenalo spoločenstvo učiteľov študentov s cieľom hľadať pravdu v prítomnosti Ducha Svätého. Boh, Pán každej vedy, nás mnohorakými cestami vedie k tomu, aby sme získali hlbšie poznanie zjavenej pravdy, ktorá má svoj vrchol v jeho Synovi, ktorý sa stal pre nás človekom," informovala Marieta Koščíková, tajomníčka Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločenstiev v Košiciach.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024